Tehtävänhoitaja:
Osallistuu Helikopteripataljoonan operoinnissa tarvittavien johtamisjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen.
Vastaa erikseen määritettävien toimintojen johtamisjärjestelmäsuunnitelmista.
Toimii johtamisjärjestelmien lähitukena ja ylläpitää niitä.
Osallistuu rykmentissä annettavan johtamisjärjestelmäalan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Osallistuu helikopterijärjestelmän kehittämisprojekteihin sekä työryhmiin asiantuntijana.
Seuraa ja ohjeistaa tietoturvallisuusasioita Helikopteripataljoonassa sekä osallistuu tietoturvallisuusasioiden kehittämiseen Utin jääkärirykmentin johdossa.

Palaa alkuun