Haemme Järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Järjestelmäkeskukseen Turkuun. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Toimit LV2020-projektin CS/GFx (CS= Combat System, GFx= Government Furnished Equipment/Information/Services) päärakennusvalvojana laivavastaanottopäällikön alaisuudessa. Toimit osana LV2020 -materiaaliprojektin rakennusvalvontaryhmää ja vastaat taistelunjohto- ja asejärjestelmien asennusten laaduntarkkailusta sekä aluksen rakentamissopimuksenmukaisuudesta.

Toimit työnjohdollisena esimiehenä järjestelmä- ja taisteluvälinealan aluskohtaisille rakennusvalvojille alusten rakentamisen aikana. Vastaat myös vastuualueesi satamavastaanottokoejärjestelyistä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen osalta ja osallistut muutoksenhallintaprosessiin sekä teknisen toteutuksen vaatimuksenmukaisuuden arviointiin erikoisalasi teknisenä asiantuntijana.

Tehtävän virkapaikkakunta on Turku, mutta tehtävän pääasiallinen työpiste alusten rakentamisen aikana on Raumalla.

Palaa alkuun