Haemme järjestelmäinsinööriä Ilmasotakouluun Jyväskylään.

Järjestelmäinsinöörinä kuulut Ilmasotakoulun Harjoitus- ja lentolaiteryhmään. Ryhmä vastaa valtakunnallisesta ilmamaali- ja maalilennokkitoiminnasta kaikkien puolustushaarojen ilma-ammunnoissa. Vastaat lentolaiteisiin liittyvien järjestelmien, sovellusten ja ohjelmien kehittämisestä sekä ylläpidosta yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Koulutat ilmamaalihenkilöstön käyttämään toiminnassa tarvittavia tietojärjestelmiä sekä lentolaitteiden sähköisiä järjestelmiä. Osallistut ilmamaalihankkeisiin teknisenä asiantuntijana käyttäjän vaatimusten määrittelyyn, tieto- ja tarjouspyyntöjen laadintaan sekä järjestelmien evaluointiin.

Työ edellyttää valmiutta säännölliseen matkustamiseen kotimaassa n. 55 vrk vuodessa ja majoittumiseen kenttäolosuhteissa. Lisäksi matkustamista on vuosittain ulkomaille.

Palaa alkuun