Haemme päällikkölääkäriä (erikoisupseeri) Sotilaslääketieteen keskukseen Santahaminan terveysasemalle Helsinkiin.

Terveysasema tuottaa terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita varuskunnan eri asiakasryhmille. Päällikkölääkärinä johdat varuskunnan terveyden- ja sairaanhoitoa ja toimit terveysaseman johtajana. Tehtävässä korostuu sotilasopiskelijoiden terveydenhuolto. Lisäksi tehtävään liittyy tukeutuvien henkilöstöryhmien työterveyshuollon suunnittelua ja järjestämistä. Osallistut lääkäritasoisen hoidon tuottamiseen vastaten palveluskelpoisuuden arvioinnista asevelvollisten ja sotilasopiskelijoiden osalta. Vastaat myös riittävästä ensiapukoulutuksen järjestämisestä sekä varuskunnan elintarvike-, vesi- ja ympäristöhygieniasta. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittyä kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla.
Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen myös monenlaisia muita
palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– tukea oman osaamisen kehittämiseen laajan täydennyskoulutustarjonnan sekä
systemaattisen tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– palvelussuhdeasuntoja
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Palaa alkuun