Määräaikainen suunnittelijan projektitehtävä sijoittuu Pääesikunnan operatiiviselle osastolle.

Pääesikunnan operatiivinen osasto valmistelee kaikki Puolustusvoimien lausunnot tuulivoimahankkeista. Lausunnot kootaan puolustushaarojen sekä Pääesikunnan alaisten laitosten antamista lausunnoista. Puolustusvoimat on tunnistanut tarpeen tarkastaa myönteisten lausuntojen saaneiden tuulivoimahankkeiden tilanteen. Myönteisiä lausuntoja on annettu noin 21 000 tuulivoimalalle.

Suunnittelijan päätehtävänä on jo annettujen tuulivoimalausuntojen läpikäyminen ja yhteydenotto myönteisten lausuntojen saaneisiin tuulivoimatoimijoihin. Suunnittelija osallistuu uusista tuulivoimahankkeista annettavien lausuntojen valmisteluun.

Palaa alkuun