Haemme taisteluvälinealiupseeria Kaartin jääkärirykmenttiin Helsinkiin.

Toimit vastuullisena varastonhoitajana asevarastolla. Vastaat materiaalin varastoinnista, evakuoinneista sekä vuosi- ja täydennystilauksista. Koulutat myös taisteluväline-, optiikka- ja optroniikkamateriaalin käyttöä ja huoltoa sekä toimit kouluttajana ja taisteluvälinealiupseerina maastoharjoituksissa. Lisäksi toimit tarvittaessa asevaraston muiden varastonhoitajien sijaisena. Täydennyskoulutamme sinut ase- ja räjähdetoimialla.

Asevarasto vastaa asemateriaalin varastoinnista ja varastopalveluiden tuottamisesta, sekä osallistuu asemateriaalin käyttöhuollon toteuttamiseen ja kouluttamiseen.

Palaa alkuun