Määräaikainen ylitarkastajan tehtävä sijoittuu Pääesikunnan operatiiviselle osastolle.

Pääesikunnan operatiivisen osaston vastuulla on Puolustusvoimien operatiivisen alan valmistelu ja alakohtaiset neuvottelut. Ylitarkastaja toimii operatiivisen alan jäsenyysneuvotteluissa yhteyshenkilönä ja koordinaattorina.

Ylitarkastajan tehtäviin kuuluu:
– Yhteensovittaa ja koordinoida operatiivisen alan suunnittelutyö NATO:n
jäsenyysprosessiin liittyen.

* Raportoida jäsenyysprosessin operatiivisen alan etenemisestä ja
aikataulusta
* Koordinoida materiaalien valmistelu operatiivisen alan neuvotteluihin
* Seurata NATO:n suunnittelutyön etenemistä ja raportoida siihen liittyvistä
Suomea koskevista vaatimuksista
* Osallistua NATO:n operatiivisen alan tiedotus- ja suunnittelutilaisuuksiin ja
raportoida niistä
* Ohjata Pohjois-Atlantin liiton Suomen kansallista edustustoa ja NATO:n
rakenteissa palvelevia suomalaisupseereja operatiivisen alan
valmisteluissa

Palaa alkuun