Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Katso avoimet tehtävät ja tee hakemus osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haun edetessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Suunnittelija

Haemme suunnittelijaa Maavoimien esikunnan koulutusosastolle Mikkeliin.

Tehtävässä suunnittelet ja valmistelet kansallista ja kansainvälistä harjoitustoimintaa sekä käytät niihin liittyviä tietojärjestelmiä. Toimit yhteistyössä Pääesikunnan, Puolustusvoimien joukko-osastojen ja muiden viranomaisten kanssa. Toimit myös tiiviissä yhteistyössä kaikkien Maavoimien esikunnan osastojen sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Tehtävään sisältyy matkustamista keskimäärin 5-10 päivää kuukaudessa.

Lue lisää
Vanhempi asentaja

Haemme vanhempaa asentajaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen Hämeenlinnaan.

Osallistut turvatekniikan ja tietoliikenteen asennus-, huolto- ja korjaustehtäviin sekä ICT-palveluiden ja laitteistojen asennuksiin. Lisäksi osallistut reserviläisten ja henkilökunnan kouluttamiseen sekä toimit osaltasi hankinnoissa teknisenä asianhoitajana. Tehtävä edellyttää virkamatkustamista kotimaassa viikoittain ja tarvittaessa työskentelyä normaalin virka-ajan ulkopuolella viikonloppuisin sekä harjoituksissa.

Lue lisää
Sisäinen tarkastaja (ylitarkastaja)

Haemme sisäinen tarkastajaa (ylitarkastaja) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Tampereelle.

Ylitarkastajana tehtäväsi on sisäisten tarkastusten suunnittelu, toteutus ja raportointi. Tehtäviisi kuuluvat myös tarkastusalueen seuranta ja uusien tarkastusaiheiden ehdottaminen. Tarkastukset kohdistuvat Puolustusvoimien kaikkiin hallintoyksiköihin, prosesseihin, toimialoihin ja organisaatiotasoihin sekä Puolustusvoimilta ulkoistettujen toimintojen valvontaan. Sisäisenä tarkastajana toimit linjaorganisaation ulkopuolisena asiantuntijana suoraan johdon alaisuudessa osana Puolustusvoimien sisäisen tarkastuksen kokonaisuutta.

Sisäisenä tarkastajana konsultoit linjaorganisaation ulkopuolisena itsenäisenä erityisasiantuntijana eri kehitysprojekteissa ja asiakokonaisuuksissa. Annat lausuntoja selvityksiin, ohjeisiin ja hallinnollisiin määräyksiin perehtymällä konsultoitavan asiakokonaisuuden tavoitteisiin, organisointiin ja toimintatapoihin sekä arvioit niiden vaatimat riskienhallinnanjärjestelyt. Lisäksi osallistut asiantuntijana Puolustusvoimien sisäisen tarkastuksen toimintatapojen ja laadun kehittämiseen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta koti- ja ulkomaille keskimäärin muutaman päivän kuukaudessa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (järjestelmäupseeri)

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle.

Aluksen järjestelmäupseerina toimit miinantorjunta- ja merenkulkujärjestelmien sekä tietoverkkojen asiantuntijana ja ylläpitäjänä. Osallistut aluksen järjestelmien kunnossapidon, käytön, käyttöönoton ja kehittämisen suunnitteluun sekä ohjaukseen. Tehtäviin kuuluu mm. järjestelmäalan käyttöhuoltojen organisointi sekä satelliittijärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon johtaminen. Tehtäviin kuuluu myös sähköteknisten laitteiden vikakorjausten organisointi ja niiden toimintakyvyn ylläpito.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää arviolta noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa. Meripalveluvuorokausilta maksetaan Puolustusvoimien työaikasopimuksen mukainen meripalvelukorvaus, joka muodostaa merkittävän palkanlisän.

Lue lisää
Konealiupseeri (aluksen konepäällikkö)

Haemme konealiupseeria aluksen konepäälliköksi Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun.

Tehtävänhoitaja toimii konepäällikkönä Kiiski- ja Syöksy-luokan aluksilla. Konepäällikkö johtaa aluksen konepalvelusta ja vastaa aluksen teknisen valmiuden ylläpidosta. Hän toimii päällikön apuna kone-, suojapalvelu- ja alushuoltoaloja koskevissa asioissa ja on suoraan vastuussa aluksen päällikölle oman palvelusalansa tehtävien hoidosta. Lisäksi tehtävänhoitaja johtaa konealan koulutusta aluksella ja toimii konealan sijaisena muilla Merivoimien aluksilla tarpeen mukaan.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää arviolta noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta)

Pääesikunnan suunnitteluosasto hakee korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.8.2024 – 31.1.2025 (6 kk).

Työ pitää sisällään Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät:
– Osallistuu tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen (mm. T&K-suunnitteluryhmien kokousten valmistelu).
– Osallistuu kahdenväliseen ja monenväliseen tutkimusyhteistyöhön sekä strategiseen ennakointiin.
– Osallistuu kansainvälisten tutkimustapahtumien ja työpajojen järjestämiseen.
– Osallistuu puolustustutkimuksen viestintään (mm. tutkimustulosten raportointi; viestinnän kehittäminen; graafinen ilme).
– Laatii erikseen määriteltäviä selvityksiä ja analyysejä.
– Osallistuu tarpeen vaatiessa muiden T&K-sektorin vastuulla olevien asiakokonaisuuksien valmisteluun (esim. Nato, EU) sekä tukee muita sektorin tehtäviä (esim. tiedonhankinta, tiedonhallinta, muut hallinnolliset- ja tukitehtävät).

Harjoittelu saattaa edellyttää matkustamista.
Turvallisuusselvityksen valmistuminen voi vaikuttaa tehtävän aloitusajankohtaan.

Lue lisää
Taloussihteeri

Tehtävänhoitaja toimii Pääesikunnan koulutusosaston harjoitus- ja suunnittelusektorin suunnittelualalla. Suunnitteluala toteuttaa koulutusosaston taloushallinnon palvelut osto- ja matkalaskuihin sekä määrärahansiirtoihin liittyen.

Taloussihteerin tehtävä on suunnittelualan monialatehtävä. Vaihtoehtoisesti henkilö toimii harjoitus- ja suunnittelusektorilla. Taloussihteeri vastaa koulutustoimialan laskuista, seuraa kirjanpidon oikeellisuutta yhdessä erikoissuunnittelijan, Pääesikunnan osastojen, Pääesikunnan alaisten laitosten ja puolustushaarojen kanssa sekä toimii koulutusosaston hankkijana. Taloussihteeri tukee myös osaston toiminnan ja resurssien suunnittelun valmistelua.

Taloussihteerin tehtäviin kuuluu:
– Taloushallinto
– Laskujen käsittely
– Materiaalihankinnat ja matkahallinnan tuki
– Osastosihteerin sijaistaminen (mm. tilat, kuljetukset, Outlook-kalenterihallinta, poikkeavat työaikamerkinnät)
– Osaston toiminnan ja resurssien suunnittelun valmistelun tukeminen

Lue lisää
Yliasentaja (tietoliikenneasiantuntija)

Haemme yliasentajaa Merivoimien esikuntaan Turkuun.

Toimit datavälitys- ja liityntäverkkoryhmän asentajana ja asiantuntijana tietoliikenneverkkoihin liittyvissä suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotehtävissä. Osallistut tietoliikennejärjestelmien merivoimalliseen valvontaan ja etäohjaukseen verkonhallintatyökaluja käyttäen.

Tehtävässä työskennellään mm. asennustiloissa, palvelinsaleissa, viestiasemilla ja johtamispaikoilla. Työskentelykohteet sijaitsevat mantereella, saaristossa ja aluksilla koko Merivoimien toiminta-alueella. Osallistut testaus- ja kehittämisharjoituksiin sekä tarvittaessa myös henkilökunnan ja reserviläisten koulutustehtäviin. Tehtävään kuuluu tarvittaessa velvollisuus hälytysvarallaoloon.

Tehtävässä on mahdollisuus kehittyä laaja-alaiseksi ja osaavaksi tietoliikennealan asiantuntijaksi, jolla on keskeinen merkitys Merivoimien johtamisjärjestelmäalan teknisen rakenteen toimivuudessa.

Lue lisää
Projektipäällikkö

Haemme projektipäällikköä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Johdat Puolustusvoimien tiedonkäsittelyalustaprojektia sekä operatiivisten pilvipalveluiden projektia, joissa rakennetaan uutta suorituskykyä tukemaan valtakunnallista ja alueellista operatiivista johtamista. Vastaat siitä, että projektia johdetaan hallinnollisesti laadukkaasti ja projektiohjeistuksen mukaisesti mm. projektin käynnistämisessä, eri osa-alueiden seurannassa, raportoinnissa ja suunnittelussa. Projektipäällikkönä sinulla on 15-30 suoraa projektialaista.

Tehtävä sisältää matkustamista kotimaassa noin 5 päivää kuukaudessa.

Lue lisää
Pelastusaliupseeri

Haemme pelastusaliupseeria Satakunnan lennostoon Pirkkalaan.

Toimit pelastusaliupseerina suojausyksikön pelastusjoukkueessa. Pelastusjoukkue on osa Suojausyksikköä, joka vastaa tukikohtien suojaamisesta ja operoinnin turvallisuuden varmistamisesta. Tehtäviisi kuuluu pelastusryhmän johtaminen lento-onnettomuus- ja vaaratilanteissa, pelastusalan materiaalin kunnon valvominen ja määräaikaistarkastukset sekä savusukelluskelpoisuuksien ylläpitäminen. Vastaat pysäytysjärjestelmien tarkastuksista ja käyttötoimenpiteistä, tukikohdan seisontapaikkojen ja rullausteiden puhtaanapidosta sekä lentopolttoaineen jakelusta ja laadunvarmistuksesta. Lisäksi toimit pelastusalan kouluttajatehtävissä, normaali- ja poikkeusolojen valmiudellisissa tehtävissä sekä ylläpidät ja kehität henkilökohtaisia sotilaallisia taitojasi. Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen. Matkustaminen koostuu valmiudellisista tehtävistä, harjoituksista ja täydennyskoulutuksesta kotimaassa sekä ulkomailla, yleensä noin 1-14 vrk kerrallaan muutamia kertoja vuodessa.

Lue lisää
Kaupallinen lakimies

Haemme kaupallista lakimiestä Logistiikkalaitoksen esikuntaan Tampereelle.

Vastaat, suunnittelet ja koordinoit hankintalainsäädännön, sopimusjuridiikan, immateriaalioikeuksien, vahingonkorvausoikeuden ja julkisuuslainsäädännön erityiskysymyksiä. Osallistut hankintojen kaupalliseen valmisteluun sen kaikissa vaiheissa sekä vastaat oikean hankintamenettelyn valinnasta yhdessä kaupallisen asianhoitajan kanssa. Ohjeistat ja valvot tarjouskilpailuihin liittyvien sopimusten käyttöä sekä hankinta että myyntitoiminnassa. Lisäksi valvot Logistiikkalaitoksen ja puolustushaarojen hankintojen lainmukaisuutta sekä Puolustusvoimien omien hankintamääräysten ja ohjeiden mukaisuutta. Lisäksi vastaat Puolustusvoimien edunvalvonnasta hankintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä valmistelet hankintajuridiikan ja muun hankintoihin liittyvän muun lainsäädännön koulutuksia.

Lue lisää
Koneupseeri (erikoisupseeri)

Haemme koneupseeria Rannikkolaivastoon Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle.

Toimit miinantorjunta-aluksen II-konemestarina ja vastaat itsenäisesti aluksen meriturvallisuudesta konealan osalta oman vahtivuorosi ajan. Osallistut laiva-alan käyttöhuoltosuunnitelmien laadintaan sekä konealan koulutuksen suunnitteluun. Vastaat mm. oman käyttöhuoltosektorisi huoltotoiminnoista, aluksen apukoneistojen toimintakunnosta, hydrauliikkajärjestelmien toiminnasta sekä konekalustosta.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää arviolta noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa. Meripalveluvuorokausilta maksetaan Puolustusvoimien työaikasopimuksen mukainen meripalvelukorvaus, joka muodostaa merkittävän palkanlisän.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (BILAT, sotilaallinen kriisinhallinta ja Etyj)

Pääesikunnan suunnitteluosasto hakee sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorille korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.8.2024 – 31.1.2025 (6 kk).

Työ pitää sisällään kahdenväliseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön, sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjiin liittyviä työtehtäviä. Tehtävän painopiste liittyy tulevaan Suomen Etyj-puheenjohtajuuskauteen 2025.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät:
– Osallistuu Puolustusvoimien sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden vaikuttavuuden arviointiin EU-operaatioiden osalta.
– Osallistuu kahdenvälisen sotilaallisen puolustusyhteistyön valmisteluun (mm. Ranskan ja Saksan kanssa).
– Osallistuu monenvälisen sotilaallisen puolustusyhteistyön valmisteluun erityisesti Saksan johtaman kehysvaltiokonseptin (Framework Nations Concept, FNC) osalta.
– Osallistuu Etyjissä toteutettavan turvallisuusyhteistyön (erityisesti asevalvonta-asiat) valmisteluun ja suunnitteluun.
– Seuraa Etyjin poliittis-sotilaallista ulottuvuutta, raportoi Etyj-asioista sekä osallistuu Etyjin kokouksiin.
– Tukee Suomen Etyj-puheenjohtajuuskauden 2025 valmisteluja.
– Avustaa asevalvonnan yleisessä seurannassa (ml. YK:n alaiset asevalvontasopimukset).
– Avustaa taustamuistioiden, puhe-elementtien ja muiden käskettyjen kirjallisten töiden laatimisessa.
– Osallistuu ja tukee kansainvälisten kokousten, seminaarien ja vierailujen valmistelussa.
– Valmistelee ja esittelee tarvittaessa asiakokonaisuuksia Puolustusvoimien johdolle vastuuvirkamiehen ohjauksessa.
– Osallistuu tarpeen vaatiessa muiden sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorin vastuulla olevien asiakokonaisuuksien valmisteluun (esim. Nato, EU) sekä tukee muita sektorin tehtäviä (esim. tiedonhankinta, tiedonhallinta, muut hallinnolliset- ja tukitehtävät).

Harjoittelu saattaa edellyttää matkustamista.
Turvallisuusselvityksen valmistuminen voi vaikuttaa tehtävän aloitusajankohtaan.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (Yhdysvallat, Nordefco, JEF)

Pääesikunnan suunnitteluosasto hakee sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorille korkeakouluharjoittelijaa ajalle 1.8.2024 – 31.1.2025 (6 kk).

Työ pitää sisällään Suomen ja Yhdysvaltojen välisen sekä monenvälisen pohjoismaisen sotilaallisen puolustusyhteistyön ja Arktisen alueen sekä JEF (Joint Expeditionary Force) -maaryhmän asioita.

Korkeakouluharjoittelijan tehtävät:
– Osallistuu Yhdysvaltojen kanssa tehtävän puolustusyhteistyön valmisteluun. Työtehtävät painottuvat erityisesti maiden välisen puolustusyhteistyösopimuksen toimeenpanoon osallistumiseen.
– Osallistuu monenvälisen pohjoismaisen sotilaallisen puolustusyhteistyön, erityisesti Nordefco-puheenjohtajuuskauden, valmisteluun.
– Osallistuu JEF-maaryhmän puitteissa toteutettavan puolustusyhteistyön valmisteluun.
– Osallistuu ja tukee kansainvälisten kokousten, seminaarien ja vierailujen valmistelussa.
– Avustaa taustamuistioiden, puhe-elementtien ja muiden käskettyjen kirjallisten töiden laatimisessa.
– Valmistelee ja esittelee tarvittaessa asiakokonaisuuksia Puolustusvoimien johdolle vastuuvirkamiehen ohjauksessa.
– Osallistuu tarpeen vaatiessa muiden sotilaallisen puolustusyhteistyön sektorin vastuulla olevien asiakokonaisuuksien valmisteluun (esim. Nato, EU) sekä tukee muissa sektorin tehtävissä (esim. tiedonhankinta, tiedonhallinta, muut hallinnolliset- ja tukitehtävät).

Harjoittelu saattaa edellyttää matkustamista.
Turvallisuusselvityksen valmistuminen voi vaikuttaa tehtävän aloitusajankohtaan.

Lue lisää
Kenttäsairaanhoitaja

Haemme kenttäsairaanhoitajaa Sotilaslääketieteen keskuksen Parolannummen terveysasemalle Hattulaan.

Valmistelet, suunnittelet ja toteutat kenttälääkinnän sekä ensiavun koulutuksia varusmiehille, henkilöstölle, sidosryhmille ja reserviläisille. Lisäksi pidät sairaanhoitajan vastaanottoa poliklinikalla, jossa vastaat osaltasi asevelvollisten ja reserviläisten terveydenhuollosta

Työnantajan järjestämän jatko-/täydennyskoulutuksen jälkeen tehtäviin kuuluvat myös varomääräysten mukaiset varotehtävät ja palvelusturvallisuudesta huolehtiminen sekä harjoitusten lääkintähuollon järjestelyt, toteutus ja koulutustehtävät.

Lue lisää
Kenttäsairaanhoitaja

Haemme kenttäsairaanhoitajaa Sotilaslääketieteen keskuksen Vekaranjärven terveysasemalle Kouvolaan.

Tehtävässäsi vastaat varusmiesten, henkilöstön ja reserviläisten kenttälääkinnän, ensiavun- ja ensihoidon koulutusten valmistelusta, suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi pidät sairaanhoitajan vastaanottoa poliklinikalla, jossa vastaat osaltasi asevelvollisten, reserviläisten ja palkatun henkilökunnan terveydenhuollosta.

Työnantajan järjestämän jatko-/täydennyskoulutuksen jälkeen tehtäviin kuuluvat myös varomääräysten mukaiset varotehtävät ja palvelusturvallisuudesta huolehtiminen sekä harjoitusten lääkintähuollon järjestelyt, toteutus ja koulutustehtävät.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sotilaslääketieteen keskukseen Raaseporiin Dragsvikin terveysasemalle.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön
kanssa ja toimii asevelvollisten terveydenhuollon vastuulääkärinä. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla
tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän
osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Lue lisää
Ict-erityisasiantuntija (kyber)

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen Jyväskylään.

Ict-erityisasiantuntijana suunnittelet ja kehität yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kyberuhkasimuloinnin palveluympäristön alusta-, ja virtualisointi- ja palveluratkaisuja, sekä toteutat ja ylläpidät näitä.

Tehtäviisi kuuluu myös penetraatiotestaukset, joissa selvitetään kohteen heikkoudet. Lisäksi tehtäviisi kuuluu Red team toimeksiannot, joissa testataan turvallisuutta offensiivisesti ja emuloidaan hyökkääjää sekä koulutetaan kohteelle asianmukaiset suojaustoimet.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa noin 30-40 vuorokautta vuodessa, sekä ulkomailla 2-3 kertaa vuodessa.
Tehtävä edellyttää maanalaisissa suojatiloissa työskentelyä.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Järjestelmäinsinöörinä suunnittelet ja toteutat vastuullasi olevan materiaalin teknisen suorituskyvyn rakentamisen ja käyttöönoton sekä hankitun materiaalin ylläpidon tykistön ampumatarvikkeiden osalta. Järjestelmäinsinöörinä vastaat lisäksi muista tykistösektorin vastuulle kuuluvien ampumatarvikkeiden ja räjähteiden hankinnoista.

Tehtävässä vastaat valtakunnallisesti vastuualueesi järjestelmien ja ampumatarvikkeiden elinkaaresta huollon ja varaosavalmiuden sekä näitä toimintoja tukevien tehtävien osalta. Vastaat ylläpidonohjauksesta, järjestelmäsi valtakunnallisesta tilannekuvasta sekä kunnossapidon kehittämisestä ensisijaisesti ennakoivalla kunnossapidolla ja toissijaisesti vikakorjauksin.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa kuukausittain ja ulkomailla 2-4 kertaa vuodessa.

Lue lisää
Sotilaspoliisialiupseeri

Haemme sotilaspoliisialiupseeria Satakunnan lennostoon Pirkkalaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 saakka.

Toimit viransijaisena sotilaspoliisialiupseerina suojausyksikön vartiostossa. Varasto on osa Suojausyksikköä, joka vastaa tukikohtien suojaamisesta ja operoinnin turvallisuuden varmistamisesta. Tehtäviisi kuuluu tukikohdan ja etäkohteiden vartiointi ja valvonta sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen Tampereen varuskunnan alueella. Toimit sotilaspoliisipartion johtajana sekä operatiivisen vartioinnin tuottajana kansallisissa ja kansainvälisissä harjoituksissa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu varuskunnan erilaisten tilaisuuksien turvallisuus- ja suojaustoiminnan suunnittelu ja toimeenpanon johtaminen.

Lisäksi pääset ylläpitämään ja kehittämään henkilökohtaisia sotilaallisiataitoja, toimimaan kouluttajana jalkaväkiaselajin tehtävissä (henkilökunta, varusmiehet, reserviläiset) sekä toimimaan normaali- ja poikkeusolojen mukaisissa valmiudellisissa tehtävissä.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen vartiotehtävissä, sotaharjoituksissa ja täydennyskoulutuksessa kotimaassa sekä ulkomailla, tavallisesti noin 1-14 vrk kerrallaan muutamia kertoja vuodessa.

Lue lisää
Ohjusaliupseeri (viestialiupseeri)

Haemme ohjusaliupseeria (viestialiupseeri) Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle.

Viestialiupseerina vastaat osaltasi pintatorjuntaohjuspatterin operatiivisten viestijärjestelmien käytettävyydestä. Toimit vastuullisena varastonhoitajana yksikön viestivarastosta vastaten viestiperusteista ja kenttäsähköverkon laitteiden sekä viestijärjestelmien toimintakunnosta. Osallistut koulutustapahtumiin ja koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen. Lisäksi hoidat vaativia maantiekuljetuksia ja nostotöitä. Osallistut myös ajoneuvojen kunnossapitoon, tarkastuksiin ja katsastuksiin kuljetusaliupseerin ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää
Ohjusaliupseeri (järjestelmäaliupseeri)

Haemme ohjausaliupseeria (järjestelmäaliupseeri) Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle.

Järjestelmäaliupseerina toimit pintatorjuntaohjuspatterin tietoliikennejärjestelmäalan asiantuntijana, joka edellyttää syvällistä ja laaja-alaista toimialatuntemusta. Osallistut tietoliikennejärjestelmäalan suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tietoliikennejärjestelmien kehittämiseen. Koordinoit tietoliikennejärjestelmäalan kunnossapitotöiden toteutuksen yksikössä. Lisäksi osallistut henkilöstön koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

Lue lisää
Järjestelmäpäällikkö (Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmät)

Haemme järjestelmäpäällikköä (Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmät) Puolustusvoimien järjestelmäkeskukseen Jyväskylään.

Tehtävässä toimit Ilmajärjestelmäosastolla teknisenä järjestelmäpäällikkönä, jonka vastuualueena on Ilmavoimien tulenkäytön johtamisjärjestelmien elinjaksohallinta ja kehittäminen. Järjestelmäpäällikkönä johdat, ohjaat ja koordinoit Ilmavoimien tulenkäytön johtamisjärjestelmien ylläpitoa ja käyttöä sekä toimit oman vastuualueesi teknisenä asiantuntijana.

Tehtävä edellyttää matkustamista noin 20-30 vuorokautta vuodessa.

Lue lisää
Kenttäsairaanhoitaja

Kenttäsairaanhoitajan määräaikainen tehtävä Sotilaslääketieteen keskuksen Upinniemen terveysasemalle

Kenttäsairaanhoitajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.5.2024 – 31.3.2025. Tehtävän virkapaikkakunta on Kirkkonummi.

Pidät sairaanhoitajan vastaanottoa poliklinikalla, jossa vastaat osaltasi asevelvollisten ja reserviläisten terveydenhuollosta. Työskentelet myös lepo-osastolla ja laboratoriossa ja osallistut materiaali- ja välinehuoltotyöhön. Lisäksi osallistut lääkintäalan varusmiesten kouluttamiseen, ohjaamiseen ja työskentelyn valvontaan.

Työnantajan järjestämän jatko-/täydennyskoulutuksen jälkeen tehtäviin kuuluvat myös varomääräysten mukaiset varotehtävät ja palvelusturvallisuudesta huolehtiminen sekä harjoitusten lääkintähuollon järjestelyt, toteutus ja koulutustehtävät.

Lue lisää
Ylilääkäri (kirurgian ylilääkäri)

Haemme ylilääkäriä Sotilaslääketieteen keskukseen Riihimäelle. Tehtävä on määräaikainen 31.7.2026 asti.

Tehtävässä vastaat Puolustusvoimien lääkintähuollossa kirurgisen koulutuksen suunnittelusta, johtamisesta ja toteuttamisesta. Vastaat myös Puolustusvoimien kansainvälisten kriisinhallintajoukkojen kirurgisen suorituskyvyn kehittämisestä. Toimit kirurgian erikoislääkäritasoisena kouluttajana ja lääkärinä Sotilaslääketieteen keskuksen kursseilla, opetustilaisuuksissa ja harjoituksissa sekä yhteistyötahojen kanssa järjestettävissä lääkintähuollon koulutustapahtumissa. Osallistut oman erikoisalasi ja vastuualueesi osalta kansainvälisen kehityksen seurantaan sekä kenttälääkinnän toimintamallien tarkoituksenmukaisuuden ja kansainvälisen yhteensopivuuden arviointiin. Osallistut myös alasi tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä toimit Sotilaslääketieteen keskuksen edustajana kansainvälisissä yhteyksissä.

Tehtävässä sinulla on mahdollisuus kliinisen ammattitaidon ylläpitämiseen. Tehtävä tarjoaa lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa mm. työajalla tapahtuvan liikunnan ja vuosittaisten vapaaehtoisten kuntotestien avulla.

Lue lisää
Sähköinsinööri (erikoisupseeri)

Haemme sähköinsinööriä erikoisupseeriksi Rannikkolaivastoon Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan 8. Huoltolaivueen esikuntaan.

Sähköinsinöörinä toimit 8. Huoltolaivueen alusten sähkölaitosten ja sähköjärjestelmän sähkötöiden johtajana. Lisäksi vastaat alusten sähköturvallisuudesta ja henkilöstön sähköturvallisuuskoulutuksesta. Vastaat aluksilla toimialasi dokumentoinnin hallinnasta. Osallistut sähkötöiden vuosi- ja perushuoltotöiden sekä katsastuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osallistut aluksen henkilöstön sähkö-, kone- ja suojapalvelukoulutukseen sekä koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

8. Huoltolaivue toimii kahdella paikkakunnalla Turussa Pansiossa (pääpaikka) ja Kirkkonummella Upinniemessä. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta.

Tehtävänhoitaja osallistuu tarvittaessa myös meripalvelukseen laivueen aluksilla. Meripalveluvuorokausilta maksetaan Puolustusvoimien työaikasopimuksen mukainen meripalvelukorvaus, joka muodostaa merkittävän palkanlisän.

Lue lisää
ICT-järjestelmäpäällikkö

Haemme ICT-järjestelmäpäällikköä Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Järjestelmäpäällikkönä sinulla on järjestelmävastuu Puolustusvoimien sekä tiedustelun, valvonnan ja johtamisen asianhallintajärjestelmistä ja kokonaisuuksista. Lisäksi toimit Puolustusvoimien ohjelmistorobotiikan järjestelmävastuullisena. Toimit projektipäällikkönä järjestemien uusintaan ja kehittämiseen liittyvissä projekteissa sekä vastaat niihin liittyvistä hankinnoista, kilpailutuksista ja rahoitussuunnitteluun liittyvistä asioista. Lisäksi vastaat teknisen ylläpitohenkilöstön ja heidän koulutustarpeidensa suunnittelusta ja koordinoinnista sekä järjestelmätilannekuvan ylläpidosta.

Tehtävä sisältää satunnaisesti matkustamista kotimaassa.

Lue lisää
Taloussihteeri

Haemme taloussihteeriä Utin jääkärirykmenttiin Kouvolaan.

Taloussihteerinä osallistut taloushallinnon tehtäviin, jotka sisältävät ulkoista ja sisäistä laskentaa sekä niihin liittyvää raportointia. Toimit rykmentin PVSAP-matkanhallinnan sovellusvastuuhenkilönä, joka vastaa toiminnallisuuden ohjaamisesta, tuesta sekä koulutuksesta. Lisäksi olet rykmentin maksuaikakorttien pääkäyttäjä sekä osallistut taloushallinnon toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toimit myös hankintasihteerin sijaisena.

Lue lisää
Insinööri (turvallisuusneuvonantaja)

Haemme insinööriä vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Tampereelle.

Toimit Puolustusvoimien turvallisuusneuvonantajatoiminnan kehitystyön koordinoijana sekä toiminnassa tarvittavien toimintaohjeiden laatijana ja ylläpitäjänä. Edistät vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta kehittämällä kuljetuksessa käytettäviä toimintatapoja ja menettelyitä Puolustusvoimissa. Valvot ja ohjeistat kuljetuksia ja toimit itsenäisenä johtavana asiantuntijana vaativissa kuljetustapahtumissa ja hankintojen vaatimusmäärittelyissä. Työskentelet läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien sekä muiden viranomaisten ja kumppaneiden kanssa. Toimit myös eri tietojärjestelmien pääkäyttäjänä koordinoiden käyttäjätarpeita ja teknisiä vaatimuksia. Lisäksi toimit liikenneturvallisuusasioiden vastaavana.

Tehtävä sisältää matkustamista kotimaassa noin neljä päivää kuukaudessa sekä ulkomaan matkustamista noin kuusi päivää vuodessa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (kenttämuonitus- ja vesihuoltojärjestelmäinsinööri)

Haemme järjestelmäinsinööriä Järjestelmäkeskukseen Tampereen Aitovuoreen. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2028 saakka.

Järjestelmäinsinöörinä sinulla on järjestelmävastuu Puolustusvoimien kenttämuonitus- ja vesihuoltojärjestelmistä. Siihen kuuluvat kenttämuonituksen toteuttamiseen ja kuljettamiseen sekä juomaveden kuljetukseen, säilyttämiseen ja puhdistamiseen liittyvät välineet. Lisäksi vastaat maaperän poraamiseen liittyvistä välineistä ja toimit oman alasi asiantuntijana. Vastaat myös kenttämajoituksen kamiinoista ja niiden välineistöstä sekä kasarmimajoituksen kalusteista. Lisäksi osallistut talousalan materiaalin, mm. taisteluvaatetuksen, muonituksen ja kenttämajoituksen ohjeistuksen laatimiseen.

Työ edellyttää matkustamista keskimäärin 3-5 vrk/kk kotimaassa.

Lue lisää
ICT-asiantuntija (tietojärjestelmäasiantuntija)

Haemme ICT-asiantuntijaa (tietojärjestelmäasiantuntija) 3. Logistiikkarykmenttiin Tikkakoskelle.

Toimit valvontajärjestelmien KAVA (kaukovalvontatutka), KEVA2010 (keskivalvontatutka) tietojärjestelmien valtakunnallisena kunnossapidon 2-tason asiantuntijana niihin liittyvien laitteistojen, ohjelmistojen sekä testijärjestelmän osalta. Tehtävä on lennonvarmistusalan kunnossapidon tekninen asiantuntijatehtävä, jossa ollaan välittömässä vastuussa ilmavalvontalaitteistojen tietojärjestelmien toiminnasta valtakunnallisesti. Osallistut myös tietojärjestelmien kehitykseen ja suunnitteluun sekä tuet muita Ilmavoimien joukko-osastoja tietojärjestelmien kunnossapitotoiminnassa.

Tehtävä edellyttää matkustamista 2-4 päivää kuukaudessa.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sotilaslääketieteen keskukseen Vekaranjärven terveysasemalle.

Sotilaslääkärinä tuotat varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön kanssa. Osallistut yleislääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille sekä työterveyshuollon sairausvastaanottoon.
Sinulla on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Työsi ohella toimit myös päällikkölääkärin sijaisena.

Lue lisää
Palaa alkuun