Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Katso avoimet tehtävät ja tee hakemus osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haun edetessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Toimintakykypäällikkö (työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkö)

Haemme toimintakykypäällikköä Ilmavoimien esikuntaan Jyväskylään Tikkakoskelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Tehtävässä toimit itsenäisesti Ilmavoimien esikunnan toimintakykypäällikkönä. Ohjaat esikunnan toimintakyvyn kokonaisuutta ja vastaat työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyvistä toimintamalleista ja prosesseista sekä niiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tehtävässä koordinoit yhteystyötä työterveyshuollon kanssa.

Lisäksi toimit Ilmavoimien esikunnan työ- ja palvelusturvallisuuspäällikkönä vastaten mm. työ- ja palvelusturvallisuuden toimintaohjelman laatimisesta sekä seurannasta. Vastaat työ- ja palvelusturvallisuuden tilannekuvasta sekä raportoinnista neljännesvuosittain. Lisäksi johdat Ilmavoimien esikunnan palvelusturvallisuuden riskienhallintaprosessia.

Osallistut tehtävässä toiminnan ja resurssien suunnitteluun oman vastuualueen osalta ja koordinoit vaara- ja vahinkoilmoitusten käsittelyä.

Tehtävä edellyttää kykyä työskennellä maanalaisissa suojatiloissa.

Lue lisää
Pelastusaliupseeri

Haemme pelastusaliupseeria Karjalan lennostoon Siilinjärvelle.

Toimit päivystystehtävissä, osallistut pelastusmateriaalin huolto- ja varastointitehtäviin sekä toimit pelastustoimen kouluttajana. Valvot pelastusalan materiaalin kuntoa ja yksikön kohteiden paloturvallisuutta. Teet pysäytysjärjestelmien päivittäiset tarkastukset ja käyttötoimenpiteet ja osallistut niiden kunnossapitoon ja vikakorjauksiin.

Tehtävä edellyttää matkustamista 30-60 vuorokautta vuodessa.

Lue lisää
Insinööri (järjestelmäinsinööri)

Haemme insinööriä (järjestelmäinsinööri) Järjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Toimit vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajana. Tehtävässä tunnistat hankinnat, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetussäännöksiin ja annat niiden kuljetuksia koskevia neuvoja. Varmistat vaarallisten aineiden kuljetussäännöksistä (ml. direktiivit) tulevien vaatimusten huomioimisen hankintojen vaatimusmäärittelyssä, hankintojen edetessä sekä vaatimustenmukaisuuden toteutumisen hankintojen vastaanottovaiheessa.

Lisäksi ohjaat ja kehität räjähteiden kuljetus- ja varastointiluokitushyväksyntöjen hankintaa, rekisteröintiä, ylläpitoa ja luokitustietojen julkaisua johtavana kuljetus- ja varastointiluokitusasiantuntijana Puolustusvoimissa. Toimit myös pakkausalan asiantuntijana vastaten pakkausmateriaalien käytön ohjaukseen, kunnossapitoon ja hävittämiseen liittyvistä toiminnoista.

Odotamme valmiutta matkustamiseen muutamia päiviä kuukaudessa.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja

Haemme tekstiilihuoltajaa 2. Logistiikkarykmenttiin vaatetuskorjaamolle Säkylään. Tehtävä on määräaikainen 30.9.2026 saakka.

Tekstiilihuoltajana vastaat vaatetus- ja tekstiilituotteiden viimeistelystä mankeloimalla ja viikkaamalla sekä pienistä vaatetuksen korjaustöistä.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri

Haemme järjestelmäinsinööriä Puolustusvoimien tiedustelulaitokseen Jyväskylän Tikkakoskelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 asti.

Järjestelmäinsinöörinä toimit tietoliikenne- ja verkkoratkaisujen asiantuntijana kehittämishankkeessa. Tuet uusien järjestelmien käyttöönottoja asennusten, testausten, käyttöönhyväksyntäprosessin ja hankintojen teknisen asianhoidon osalta sekä ohjaat konfiguraation suunnittelua oman vastuualueesi osalta. Osallistut myös sensorijärjestelmien ICT arkkitehtuuri- ja ratkaisusuunnitteluun sekä integrointiin sotilastiedustelun tietoverkkoinfrastruktuuriin ohjaten samalla ratkaisusuunnittelua tietoliikennejärjestelmien osalta. Lisäksi osallistut uusien sensorijärjestelmien ylläpitojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen, laadit elinjaksosuunnitelmia sekä koulutat tähän liittyen linjaorganisaation ylläpitohenkilöstöä. Toimit osana tiimiä, joka tukee em. tehtäväkentällä hankkeen projekteja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta sekä kotimaassa että ulkomailla arviolta n. 40 päivää vuodessa.

Lue lisää
Materiaalituen asiantuntija (lentoteknillinen)

Haemme materiaalituen asiantuntijaa Järjestelmäkeskukseen Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Materiaalituen asiantuntijana hoidat Hawk-suihkuharjoituskoneiden kaikkien järjestelmien laitteiden ja varaosien hallintaan liittyvät työt. Tehtäviisi kuuluvat lentokaluston- ja ilmailumateriaalin huoltovaatimusten hallinta LTJ-järjestelmässä, kunnossapidon ohjaus, konfigurointi ja kokoonpanon hallinta sekä materiaalin kunnossapito. Lisäksi vastaat tuotetiedon ja nimikkeistön hallinnasta SAP- ja LTJ-järjestelmissä sekä laite- ja varaosatilausten käsittelystä ja varastotäydennyksistä sekä materiaalin hallintaan liittyvistä toimenpiteistä kuten lähetyksistä, hankinta- ja hylkäysehdotuksista.

Tehtävä sisältää matkustamista useita kertoja vuodessa, tarvittaessa myös ulkomailla.

Lue lisää
Erikoissuunnittelija (ajoneuvo- ja kuljetusturvallisuus)

Haemme erikoissuunnittelijaa (ajoneuvo- ja kuljetusturvallisuus) Pääesikuntaan Helsinkiin.

Vastaat sotilasajoneuvolain mukaisesti sotilasajoneuvojen liikennekäyttöön hyväksymisestä (tyyppihyväksyntä), rekisteröinnistä, katsastustoiminnasta, VAK-hyväksynnöistä ja VAK-katsastuksista, liikennekelpoisuuden valvonnasta sekä ajoneuvotarkastaja- ja vuositarkastajaoikeuksista. Johdat Puolustusvoimien ajoneuvoliikenteen valvontaa, sotilasajoneuvojen käyttöä sekä ajoneuvo- ja vuositarkastajia. Vastaat myös sotilasajoneuvorekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä. Toimit lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä Puolustusvoimien yhtenä edustajana (ml. NATO) kuljetus- ja ajoneuvoturvallisuuteen liittyen.

Tehtävään liittyy matkustamissa kotimaassa ja ulkomailla noin 30 vrk vuodessa.

Lue lisää
Erikoissuunnittelija (kansainvälinen logistiikka)

Haemme erikoissuunnittelijaa (kansainvälinen logistiikka) Pääesikuntaan Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.5.2026 saakka.

Johdat kansainvälisen materiaalituen suunnittelua logistiikkatoimialalla ja toimit Pääesikunnan edustajana materiaalituen työryhmissä sekä kansallisissa että kansainvälisissä foorumeissa. Materiaalituen suunnitteluun kuuluu mm. luovutettavan materiaalin selvitysten, päätösten ja järjestelyiden valmistelua sekä korvaavien materiaaliratkaisujen suunnittelua ja esitysten laatimista. Osallistut materiaalialan asiantuntijana logistiikkaketjujen suunnitteluun ja järjestelyjen kehittämiseen.

Vastaat lisäksi Suomen puheenjohtajavuoden 2025 NORDEFCO:n logistiikkafoorumin työn fasilitoinnista. Tehtävään kuuluu kokousten järjestäminen, pöytäkirjojen laatiminen, logistiikan alatyöryhmien koordinointi ja esittelyt logistiikkajohdolle. Osallistut logistiikan tilannekuvan ylläpitoon ja raportointiin sekä yhteispohjoismaiseen väylästön suunnitteluun materiaalitukeen liittyvissä asioissa.

Tehtävään liittyy matkustamissa kotimaassa noin 3 vrk/kk ja ulkomailla noin 10 vrk/v.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri

Haemme taisteluvälinealiupseeria Rannikkolaivaston Upinniemen tukikohtaan Kirkkonummelle Hamina-luokan ohjusveneelle.

Taisteluvälinealiupseerina toimit taistelujärjestelmän käyttäjänä omalla erityisalueella, sekä toimit ampujana laivastotykistöammunnoissa. Osallistut aluksen omasuojan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Tehtävänhoitajana osallistut räjähtävän mateeriaalin lastaukseen, sekä aluksen aseiden ja erikoisalasi materiaalin huoltoon, kunnossapitoon ja varastointiin. Osallistut taisteluvälinealan- ja oman erikoisalan kaluston koulutukseen ja kehittämiseen. Lisäksi toimit aluksella suojapalveluryhmien johtajana.

Hamina-luokan ohjusveneet ovat käyneet läpi peruskorjauksen ja modernisoinnin, minkä seurauksena ohjusveneet edustavat Merivoimien suorituskyvyn kärkeä. Hamina-luokan ohjusveneillä mm. valvotaan ja turvataan alueellista koskemattomuutta, suojataan meriliikennettä ja tarvittaessa torjutaan mereltä suuntautuvaa hyökkäystä.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativa.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä erikoisupseerin virkaan Sotilaslääketieteen keskukseen Raaseporiin Dragsvikin terveysasemalle.

Sotilaslääkäri tuottaa varuskunnan terveydenhuoltoon liittyviä palveluja yhteistyössä terveysaseman muun henkilöstön
kanssa ja toimii asevelvollisten terveydenhuollon vastuulääkärinä. Hän osallistuu lääkäritasoiseen potilasvastaanottotyöhön asevelvollisille sekä varuskunnan henkilökunnan työterveyshuoltoon. Sotilaslääkärillä on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen.

Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla
tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän
osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja

Haemme tekstiilihuoltajaa 2. Logistiikkarykmenttiin vaatetuskorjaamolle Säkylään. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2028 saakka.

Tekstiilihuoltajana vastaat vaatetus- ja tekstiilituotteiden viimeistelystä mankeloimalla ja viikkaamalla sekä pienistä vaatetuksen korjaustöistä.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja

Haemme tekstiilihuoltajaa 2. Logistiikkarykmenttiin vaatetuskorjaamolle Säkylään.

Tekstiilihuoltajana vastaat vaatetus- ja tekstiilituotteiden viimeistelystä mankeloimalla ja viikkaamalla sekä pienistä vaatetuksen korjaustöistä.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja (korjausompelija)

Haemme kahta tekstiilihuoltajaa (korjausompelijaa) 2. logistiikkarykmentin vaatetuskorjaamolle Säkylään.

Tehtäviisi sisältyy monipuolista korjausompelua sisältäen myös erikoisvaatteet ja -varusteet sekä kerroksittain korjattavat vaatteet. Vastaat myös itsenäisesti korjattavan tuotteen korjaussuunnitelman laadinnasta. Lisäksi osallistut tuotteiden pakkaamiseen ja ompelukoneiden huoltamiseen.

Lue lisää
Tekstiilihuoltaja (korjausompelija) ma

Haemme tekstiilihuoltajaa (korjausompelijaa) 2. logistiikkarykmentin vaatetuskorjaamolle Säkylään. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2028 saakka.

Tehtäviisi sisältyy monipuolista korjausompelua sisältäen myös erikoisvaatteet ja -varusteet sekä kerroksittain korjattavat vaatteet. Vastaat myös itsenäisesti korjattavan tuotteen korjaussuunnitelman laadinnasta. Lisäksi osallistut tuotteiden pakkaamiseen ja ompelukoneiden huoltamiseen.

Lue lisää
Opetusaliupseeri (joukkueen johtaja)

Haemme opetusaliupseeria Kaartin jääkärirykmenttiin Helsinkiin.

Haemme aliupseeria kesälajien joukkueen johtajaksi Urheilukoululle. Urheilukoulu on nuorten huippu-urheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen valmennuskeskus, joka palvelee Puolustusvoimien henkilöstöä ja edustusvalmennusryhmiä sekä toimii ikäluokkansa parhaiden urheilijoiden varusmiespalveluspaikkana. Lisäksi Urheilukoulu on osa kansallista valmennusjärjestelmää ja tukee maamme edustusurheilua järjestämällä lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumisen ja kilpailemisen varusmiespalveluksen aikana.

Joukkueen johtajana toimit Urheilukoulun kesälajien saapumiserän alokasjaksolla joukkueen johtajana, aliupseerikurssilla/reserviupseerikurssilla kouluttajana ja johtajakaudella tiedusteluryhmän kouluttajana. Tehtävässä suunnittelet ja toteutat varusmiesten sotilaskoulutuksen ja vastaat vastuullesi määrätyn urheilulajin valmennuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Johdat lajisi valmennusleirit, lajitestit ja muut valmennustapahtumat. Lisäksi vastaat valmennus- ja kilpailutulosten seurannasta ja raportoinnista. Tehtäviisi kuuluu myös yhteydenpito lajisi lajiliittoihin, seuroihin ja valmentajiin.

Lue lisää
Toimistosihteeri

Haemme toimistosihteeriä Panssariprikaatiin Parolannummelle Hattulaan.

Toimistosihteerinä työskentelet Helsingin ilmatorjuntarykmentin esikunnassa päätehtävänäsi rykmentin henkilökunnan työkirjanpidon tekeminen. Tehtäväsi sisältää suunnitelma- ja toteumakirjaukset, kohdennukset, ylityö- sekä harjoitusvuorokausien raportit, työaikapankkiseurannat sekä virkavapaudet. Olet päävastuussa SAP-järjestelmästä rykmentin osalta. Toimit lisäksi vuosittaisen hankintasuunnitelman teknisenä asianhoitajana sekä osallistut hankintasuunnitelman tekoon.

Tehtäväsi sisältää myös rykmentin komentajan sihteerinä toimimisen, kertausharjoitusten asiakirjojen käsittelyä, postin käsittelyä sekä henkilöstöasioista vastaamista sisältäen mm. vuosilomien käytön ohjausta, vuosilomasuunnitelmien tarkastusta ja korjausta sekä rykmentin lomasuunnitelman koonnoksen tekemistä.

Tehtävä sisältää satunnaista matkustamista kotimaassa.

Lue lisää
Järjestelmäasiantuntija

Haemme järjestelmäasiantuntijaa Maasotakouluun Riihimäelle.

Järjestelmäasiantuntijana toimit asennus- ja jakelujärjestelmien sekä ohjelmistoalustan (käyttöjärjestelmät) erikoisasiantuntijana Maavoimien kehittämisen toimintakentässä. Osallistut valtakunnallisesti käytettävien järjestelmäkokonaisuuksien määrittelyyn sekä vastaat kehittämis- ja testaustoiminnan toimeenpanosta. Johdat Maasotakoulun vastuulla olevissa projekteissa teknistä henkilökuntaa teknisessä testauksessa ja kokeilutoiminnassa. Lisäksi johdat Maavoimien asennus- ja jakelujärjestelmien valtakunnallisissa käyttöönotto- ja kehitysprojekteissa teknisen dokumentaation laatimista ohjeistuksen mukaisesti. Osallistut pitkän aikavälin kehittämisen määrittelyyn yhteistyössä ohjaavan tahon sekä yritysten kanssa. Pidät yhteyttä, koordinoit ja johdat ohjelmistoalustan kehitykseen liittyviä osapuolia.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen ja harjoituksiin osallistumiseen keskimäärin 40-60 päivää vuodessa.

Lue lisää
Järjestelmäpäällikkö

Haemme järjestelmäpäällikköä Järjestelmäkeskukseen Turkuun.

Suunnittelet ja koordinoit Merivoimien valvonta- ja johtamisjärjestelmäpalveluiden (C2, Command & Control) teknisen kehittämisen sekä vastaat järjestelmien yhteensopivuudesta kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimit vastuullasi olevien Merivoimien valvonta- ja johtamisjärjestelmien järjestelmävastuullisena. Materiaalisen suorituskyvyn rakentamiseen liittyen toimit myös järjestelmävastuullasi olevien järjestelmien hankintaprojektien päällikkönä sekä valtakunnallisena teknisenä asiantuntijana.

Tehtävä edellyttää matkustamista kotimaassa noin 7 päivää kuukaudessa sekä ulkomaan matkustamista noin 20 päivää vuodessa.

Lue lisää
Taisteluvälinealiupseeri

Haemme taisteluvälinealiupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-alukselle.

Toimit aluksen toisena taisteluvälinealiupseerina. Tehtäviisi kuuluu aluksen taistelujohtojärjestelmän käyttäminen, tilannekuvan luominen, toimiminen ampujana laivatykistöammunnoissa sekä osallistuminen räjähtävien materiaalien (mm. miinantuhoamispanosten ja syvyyspommien) käsittelyyn ja lastaukseen. Osallistut erikoisalan materiaalin huoltoihin ja kunnossapitoon sekä vastaat kalustovastuullisena kirjanpidon mukaisesta materiaalista. Lisäksi osallistut taisteluvälinealan kouluttamiseen ja kehittämiseen.

Tehtävään kuuluu osallistuminen yleiseen laivapalvelukseen. Vuositasolla meripalveluvuorokausia kertyy noin 50-110 kpl. Työ alusympäristössä on sekä henkisesti että fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Autonkuljettaja (linja-autonkuljettaja)

Haemme autonkuljettajaa Kaartin jääkärirykmenttiin Helsinkiin.

Tehtävässä toimit autonkuljettajana Kaartin Jääkärirykmentin kuljetuskeskuksessa. Työtehtävänä on pääsääntöisesti linja-autolla suoritettavat kuljetukset koko Suomen alueella. Ajotehtäviä suoritetaan myös muulla kalustolla (mm. henkilöauto, CE-yhdistelmä). Asiakaskunta muodostuu Puolustushallinnon ylimmästä johdosta, kansainvälisistä vierailuista ja muista Puolustusvoimien sidosryhmistä. Työ on asiakaspalvelulähtöistä ja vaatii joustavuutta työajoissa (sis. illat sekä viikonloput). Kuljetustehtävien lisäksi työntekijän vastuulla on suorittaa käyttämälleen kalustolleen käyttöhuoltoa sekä päivittäistä kunnossapitoa.

Lue lisää
Koulutussihteeri (koulutuskoordinaattori)

Haemme koulutussihteeriä (koulutuskoordinaattori) Rannikkolaivaston esikuntaan Turkuun.

Tehtävänhoitajan erityisvastuualueena on laivaston palkatun henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen normaali- ja poikkeusoloissa.

Koulutussihteerinä toimit asiantuntijana Rannikkolaivaston osaamisen hallinnan ja koulutushallinnon kokonaisuudessa kaikkien henkilöstöryhmien osalta (upseerit, erikois- ja opistoupseerit, aliupseerit ja siviilit). Vastaat osaamisen kehittämisen suunnittelusta, koulutukseen hakeutumisen ohjeistuksesta ja käytännön toimenpiteiden koordinoinnista. Lisäksi toimit joukko-osaston perehdyttämis- ja työssäoppimisen vastaavana ja PV SAP PD/LSO sovellusvastaavana.

Lue lisää
Toimistosihteeri

Haemme toimistosihteeriä Sotilaslääketieteen keskukseen Vekaranjärven terveysasemalle Kouvolaan.

Tehtäviisi kuuluu mm. terveysaseman henkilöstö-, talous- ja materiaalihallintoon sekä hankintaan liittyviä tehtäviä. Vastaat mm. SAP-työaikakirjanpidosta sekä laskujen käsittelystä ja tiliöinnistä Handi-järjestelmässä. Lisäksi tehtäviisi kuuluu mm. potilaiden lähetteiden ja ajanvarausten hoitaminen kumppanuussairaaloihin sekä tapaturma-asioiden yhteyshenkilönä toimiminen.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (kybervalvontajärjestelmän ylläpitäjä)

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa Maavoimien esikuntaan Mikkeliin.

Tehtävässä vastaat kybervalvontajärjestelmän ylläpitämisestä rauta-, virtualisointi- ja sovelluskerroksilla sekä johdat poikkeamanhallinnan teknisen toteutuksen käytännön toimenpiteitä. Osallistut kyberpuolustuksen ja -suojautumisen suunnitteluun, koordinointiin, kehittämiseen ja rakentamiseen.

Tehtävään sisältyy matkustamista pääsääntöisesti kotimaassa n. 40-60 vrk/v ja ulkomailla n. 5-20 vrk/v.

Lue lisää
Sotilaslääkäri (erikoisupseeri)

Haemme sotilaslääkäriä (erikoisupseeri) Sotilaslääketieteen keskukseen. Tehtävä sijoittuu Luonetjärven terveysasemalle Jyväskylän Tikkakoskelle.

Sotilaslääkärinä toimit varuskunnassa palvelevien varusmiesten ja työterveyshuollon asiakkaiden yleislääkärina. Toimit myös ilmailulääketieteellisenä asiantuntijana Ilmailulääketieteen keskuksen tukemana. Lisäksi tehtävään kuuluu työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa.

Sinulla on myös mahdollisuus osallistua maasto- ja sotaharjoitusten lääkintähuoltoon sekä kenttälääkinnän koulutukseen. Työ erikoisupseerina tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ylläpitää fyysistä kuntoa ja sotilaallista toimintakykyä työajalla tapahtuvan harjoittelun ja vuosittaisten testien avulla. Lisäksi tehtävässä on mahdollisuus kehittää itseään kenttälääkinnän osaajana ja osallistua poikkeusolojen lääkintähuollon suunnitteluun osana yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa.

Lue lisää
MA Asevelvollisuussihteeri (KAARTJR/SIV7/Helsinki)

Määräaikaisen asevelvollisuussihteerin rekrytoiminen Kaartin jääkärirykmentin Uudemaan aluetoimiston Asevelvollisuussektorille ajalle 1.9.2024 – 30.6.2025. Helsinki, Santahamina.

Haemme asevelvollisuussihteeriä Uudenmaan aluetoimistoon Helsinkiin.

Vastaat aluetoimiston järjestämien tarkastuksien valmisteluista, esittelet ja valmistelet tilaisuuksiin liittyvät asiakirjat ja asevelvollisuuspäätökset sekä osallistut tarkastusten järjestelytehtäviin.

Omaan vastuualueesi liittyen vastaat vankilassa olevien asevelvollisten asioiden hoidosta, etsintäkuulutuksista sekä asevelvollisuusasioihin liittyvästä viestinnästä ja neuvonnasta.

Lisäksi osallistut erillisen vuoroluettelon mukaisesti asiakaspalvelutehtäviin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä kutsuntojen järjestelytehtäviin.

Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa kausiluontoisesti 1-5 päivää kuukaudessa.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri, johtamisjärjestelmät)

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Panssariprikaatiin Riihimäelle.

Johtamisjärjestelmäinsinööri vastaa Elektronisen sodankäynnin keskuksen yksiköiden tietojärjestelmien sekä tietoliikennejärjestelmien käytettävyydestä ja ylläpidosta. Tehtävässä toimitaan ICT-asioissa teknisenä pääasiantuntijana, jonka ydintehtävänä ovat eri järjestelmäkokonaisuuksien hallinta, ylläpito ja kehittäminen. Johtamisjärjestelmäinsinöörin tehtäviin kuuluu myös harjoituksiin osallistuminen toimialansa puitteissa. Tehtävällä on pitkän aikavälin tulosvaikutus ELSO-joukkojen suorituskykyyn ja valmiuteen.

Tehtävässä kehitetään johtamisjärjestelmätoimialaa osallistumalla organisaation edustajana alan projekteihin ja työryhmiin.

Johtamisjärjestelmäinsinöörin tehtävä on itsenäistä ja vaikuttavuudeltaan puolustushaararajoja ylittävää. Tehtävässä saa erinomaista näkymää elektronisen sodankäynnin kokonaisuuteen sekä välillistä näkymää valtakunnalliseen johtamisjärjestelmätoimialaan.

Tehtävä sisältää 30 – 70 harjoitusvuorokautta / vuosi. Tämän lisäksi tehtävässä saattaa tulla virkamatkoja n. 20 vuorokautta / vuosi.

Lue lisää
Materiaalisihteeri

Haemme materiaalisihteeriä Utin jääkärirykmenttiin Kouvolaan.

Tehtävässä ylläpidetään ja ohjataan ilmavoima-alan materiaalitoimintoja, resurssiseurantaa ja opetetaan henkilökuntaa järjestelmien käytössä sekä laaditaan kuukausiraportteja. Materiaalisihteerinä toimit ilmavoima-alan (F-ala) ja lentoteknisen logistiikan tietojärjestelmän materiaalisovellusvastaavana.

Tehtävässä osallistutaan ilmavoima-alan materiaalin tilannekuvan luomiseen sekä osaston määrärahojen suunnitteluun ja seurantaan, materiaalin varastointiin liittyviin vastaanotto-, kirjanpito- ja lähettämistoimintoihin sekä materiaalin tilaus- ja korjausehdotusten käsittelytoimintoihin. Tehtävässä laaditaan lentoteknisen alan materiaalihallinnon asiakirjoja sekä huolehditaan asiakirjaliikenteestä ja asiakirjojen oikeasta arkistoinnista. Tehtävässä toimitaan osastosihteerin sijaisena.

Tehtävä sisältää koulutusmatkoja tehtävän alussa n. 10 päivää.

Lue lisää
Järjestelmäpäällikköä (avioniikka)

Haemme järjestelmäpäällikköä erikoisupseeriksi Järjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Järjestelmäpäällikkönä vastaat Hawk-kaluston avioniikka- ja sähköjärjestelmien elinjaksosuunnittelusta huomioiden ylläpidon, huollatuksen, tutkimustoiminnan sekä materiaalihankinnat. Vastaat modernisoitujen avioniikkajärjestelmien suorituskykyperusteisen kunnossapitosopimuksen laatimisesta ja hallinnoinnista. Olet päivittäin yhteydessä kansainvälisiin ja kotimaisiin yhteistyötahoihin, laitevalmistajiin ja tavarantoimittajiin. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta ulkomaille 10-15 vrk/vuosi ja kotimaassa 40-50 vrk/vuosi.

Lue lisää
Korkeakouluharjoittelija (LOGK/Riihimäki)

Haemme korkeakouluharjoittelijaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Riihimäelle.

Tehtävässä toimitaan Logistiikkakoulun digipedagogiikan suunnittelijana. Tehtävänäsi on osallistua digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja ylläpitoon. Tehtävässä pääpaino on Moodlen kehittäminen ja logistiikkakoulun Moodlen käytönoton edistäminen. Tehtävään kuuluu opetusmateriaalien ja verkkokurssien suunnittelu sekä kouluttajien tukeminen Moodlen käytössä. Toimit tehtävässä digipedagogiikan suunnittelijan työparina.

Keskeiset työtehtävät:

1. Moodlen käytön tuki ja kehittäminen:
– Kurssien luominen ja ylläpito Moodlessa.
– Moodlen käyttöön liittyvien ongelmien ratkaisu ja käyttäjätuki.
– Oppimateriaalien päivittäminen ja uusien toimintamallien kehittäminen.

2. Opetusmateriaalien ja verkkokurssien suunnittelu ja toteutus:
– Yhteistyö opettajien kanssa opetusmateriaalien ja verkkokurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.
– Sisällön tuottaminen ja muokkaaminen digitaalisia oppimisympäristöjä varten.
– Kevyttä videoiden tuottamista.

3. Digipedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja toteutus:
– Osallistuminen pedagogisten ratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
– Uusien digitaalisten työkalujen ja järjestelmien käyttöönotto ja soveltaminen oppimisympäristöihin.

4. Henkilökunnan tukeminen:
– Tuki Moodlen käytössä ja neuvonta.
– Käyttäjien kouluttaminen ja opastus digitaalisten työkalujen käytössä.

Harjoittelun kesto on kuusi kuukautta. Aloitusajankohta on sovittavissa.

Lue lisää
Palaa alkuun