HAE ALIUPSEERIKSI

Puolustusvoimissa työskentelee noin 2 500 aliupseeria, jotka toimivat ammatti-, koulutus-, työnjohto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä maalla, merellä ja ilmassa.

Vakaata, nousujohteista ja palkitsevaa työtä

Kun työskentelet aliupseerina, tehtäväsi on pitkäaikaista ja vakaata. Aliupseeriura alkaa enintään viiden vuoden määräaikaisella viralla, johon kuuluu perustason opintoja. Niiden jälkeen saat siirron vakituiseen aliupseerin virkaan. Aliupseeritehtävässä saat jatkuvaa koulutusta. Opinnot koostuvat perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisestä täydennyskoulutuksesta.

Millaista palkkaa?

Aliupseerin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Palkkataulukot löytyvät täältä. Tietyissä tehtävissä peruspalkan ohella maksetaan palvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia, jotka nostavat ansiotasoa merkittävästi.

Miten pääsen aliupseeriksi?

Voit hakeutua aliupseeriksi, jos olet suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, työskentelet sopimussotilaana tai olet suorittanut toisen asteen tutkinnon. Voit hakea aliupseeritehtäviin sopimussotilaana sisäisesti tai julkisen rekrytoinnin kautta valtiolle.fi-palvelussa. Kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset odotukset esimerkiksi fyysisestä toimintakyvystä ilmoitetaan aina hakuilmoituksessa.

Puolustusvoimat järjestää reservin täydennyskursseja, joilla koulutetaan motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseeriksi. Lisätietoja koulutuksesta saa osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot.

Valitse kiinnostava ja monimuotoinen sotilasammattiura, hae aliupseeriksi!


Avoinna juuri nyt:

Pelastusaliupseeri
29.03.2023 21:00

Haemme pelastusaliupseeria Karjalan lennostoon Rissalaan.

Toimit päivystystehtävissä, osallistut pelastusmateriaalin huolto- ja varastointitehtäviin sekä toimit pelastustoimen kouluttajana. Valvot pelastusalan materiaalin kuntoa ja yksikön kohteiden paloturvallisuutta. Teet pysäytysjärjestelmien päivittäiset tarkastukset ja käyttötoimenpiteet ja osallistut niiden kunnossapitoon ja vikakorjauksiin.

Tehtävä sisältää matkustamista pääasiallisesti kotimaassa 30-60 vrk/v.

Lue lisää
Varastoaliupseeri
15.03.2023 21:00

Haemme varastoaliupseeria 2. Logistiikkarykmentin Merivoimien varikolle Upinniemeen.

Toimit varastonhoitajana vastaten vuosityösuunnitelman laatimisesta ja toteutuksesta, materiaalin kuljetuksista, siirroista sekä kunnossapidosta. Valvot varastojen kuntoa ja paloturvallisuutta sekä kehität varastointitapoja- ja menetelmiä. Osallistut materiaalin teknisiin tarkastuksiin. Vastaat lisäksi materiaalin ajantasaisesta kirjanpidosta ja materiaalitilannekuvasta sekä suoritat materiaalin valvontaohjeistukseen liittyvät laskennat.

Tehtävä sisältää matkustamista kotimaassa kuukausittain.

Lue lisää
Järjestelmäaliupseeri
14.03.2023 21:00

Haemme kolmea (3) järjestelmäaliupseeria Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun. Tehtävä sijoittuu Rannikkolaivaston Rauma-luokan ohjusveneelle.

Toimit aluksen taistelujärjestelmän operaattorina, ylläpitäjänä sekä kouluttajana. Osallistut taistelunjohto- ja merenkulkujärjestelmien käyttö- ja määräaikaishuoltoihin sekä oman erikoisalasi toimintojen kehittämiseen. Työskentelet yhteistyössä aluksen järjestelmäinsinöörin kanssa ja osallistut yleiseen laivapalvelukseen.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Soittaja-aliupseeri (klarinetin soittaja)
5.09.2022 05:00

Haemme soittaja-aliupseeria Laivaston soittokuntaan Turkuun.

Toimit klarinetin soittajana soittokunnan eri kokoonpanoissa. Tehtävänäsi muusikkona on instrumenttisi taiteellisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen. Soittaja-aliupseerina sinulta odotetaan sotilasmuusikon monipuolisia taitoja niin orkesterisoittajana, kamarimuusikkona kuin kuviomarssiosaajana. Työhön sisältyy matkustamista kuukausittain toiminta-alueella.

Avoinna oleva tehtävä ilmoitetaan uudelleen haettavaksi. Aikaisemmin tehtävää hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lue lisää

Aliupseerit kertovat:

Markus Viljamaa, opetusaliupseeri, Karjalan prikaati, Vekaranjärvi

Pidän työssäni erityisesti mahdollisuudesta oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, niin ammuntojen kuin kunnon kohottamisen myötä. Puolustusvoimat antaa tähän todella hyvät mahdollisuudet, kun vain on itse valmis näkemään vaivaa sen toteuttamiseen.

Lue koko uratarina
Vilma Niiranen, ylikersantti, kunnossapitoaliupseeri, Karjalan lennosto

Normaaliin työviikkooni kuuluu raskaankaluston (polttoainekaluston) ja työkoneiden parissa toimiminen erilaisissa huolto- ja työtehtävissä sekä lentopolttoainehuollon valvominen ja kouluttaminen varusmiehille. Kansainväliset harjoitukset poikkeavat normaalista arjesta ja antavat uutta näkökulmaa työhön.

Lue koko uratarina
Riku Penttilä, soittaja-aliupseeri, Rakuunasoittokunta, Lappeenranta

Uuden ohjelmiston harjoittelu ja esittäminen on soittajalle aina mielenkiintoinen ja välillä haasteellinen tehtävä. Sotilassoittajan on osattava esittää musiikkia laidasta laitaan. Seremoniamusiikki, marssit, klassinen musiikki ja kevyt musiikki jazzista rock´n rolliin on pystyttävä hallitsemaan tyylinmukaisesti.

Lue koko uratarina
Arto Kauppinen, koulutusaliupseeri, vääpeli, Porin prikaati, 1. Jääkärikomppania

Suora, rehellinen ja jämäkkä ovat hyvän sotilaan perusominaisuuksia. Työaika on jääkärikomppaniassa kahdeksan tuntia päivässä ja useimmiten työpäivä tehdään tavallisen toimistoajan puitteissa. Leiripäiviä kertyy noin 60–90 vuodessa, ja ne näkyvät mukavasti palkkapussissa: sotaharjoituksista saadut korvaukset nostavat nimittäin selvästi ansiotasoa.

Lue koko uratarina
Palaa alkuun