MIKSI PUOLUSTUSVOIMAT?

Millaisia tehtäviä, mikä motivoi, mikä ilahduttaa? Lue henkilöstömme ajatuksia työstään Puolustusvoimissa.

Kuka on erikoisupseeri?

Mitä erikoisupseeri tekee Puolustusvoimissa? Onko hän sotilas vai siviili? Teoriassa voisi ajatella, että molempia. 

Erikoisupseerit ovat korkeakoulutettuja eri alojen ammattilaisia, ja he ovat suorittaneet aliupseerin tai reserviupseerin koulutuksen. He työskentelevät sotilasviroissa ja ovat koulutukseltaan tekniikan, lääketieteen, teologian tai musiikkitieteen ammattilaisia eli diplomi-insinöörejä, insinöörejä, lääkäreitä, pappeja tai kapellimestareita. 

Töissä Suomen kärkiosaajia

Enemmistö erikoisupseereista työskentelee ICT- tai tekniikan alan insinöörin tehtävissä. Yksi Puolustusvoimien 800 erikoisupseerista on insinöörimajuri Mikko Kahra, joka työskentelee Järjestelmäkeskuksen ilmajärjestelmäosastolla kuljetuskonesektorin johtajana.  

– Haluan rohkaista työnhakijoita perehtymään Puolustusvoimien tarjoamiin mahdollisuuksiin pintaa syvemmältä. Koko totuus ei ole siinä, mikä näkyy julkisuudessa, vaan tarjolla on merkittävästi enemmän erilaisia asiantuntija- ja muita tehtäviä. Täällä työskennellään uusimpien teknologioiden parissa ja meillä on töissä Suomen kärkiosaajia.

Asiantuntijaorganisaatio ja kohtuullisen rento meininki

Tietotekniikan diplomi-insinööri Ville Korhonen työskentelee järjestelmäinsinöörinä kybersektorilla Järjestelmäkeskuksessa. Hän tunnustaa, että ennakkokäsitys Puolustusvoimista työpaikkana oli melko jäykkä, mutta nimenomaan puolustusvoimallinen näkökulma sai hänet hakeutumaan erikoisupseeriksi. Korhosen mielestä Puolustusvoimien asiantuntijaorganisaatiota voi verrata hyvin yksityisen puolen vastaavaan. 

– Puolustusvoimissa on ainutlaatuisia järjestelmiä ja ympäristö, jollaisia ei ole muualla. Ja vaikka toiminta on joiltain osin jäykkää ja virallista, niin kuitenkin täällä on kohtuullisen rento meininki.

Materiaalitekniikan opinnoista sektorinjohtajaksi

Insinöörimajuri, materiaalitekniikan diplomi-insinööri Krista Siikin kiinnostus Puolustusvoimiin kasvoi jo naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aikana, jolloin myös opintojen pääaine kirkastui mielessä. Työtehtävät ovat vaihtuneet monesti, ja nykyään hän työskentelee Järjestelmäkeskuksessa ilmajärjestelmäosastolla hävittäjämateriaaliprojektin sektorinjohtajana.  

– Puolustusvoimissa ei tarvitse välttämättä olla sotilas. Tehtäviä on monenlaisia ja eri asiantuntijoille löytyy paikkoja.  

Insinöörin taivas ja perhe-elämän tasapaino

Teknisten aineiden yliopettaja Tommi Hytönen toimii opetustehtävissä Johtamisjärjestelmäkoulussa, johon hän siirtyi yliopistomaailmasta. Hän kehuu Puolustusvoimien järjestelmien laajuutta; käytössä on eri järjestelmien koko skaala vanhemmista aina huippumoderneihin saakka. 

– Olen joskus käyttänyt termiä ”insinöörin taivas” siinä mielessä, kuinka laajasti täällä pääsee tekemisiin erilaisten teknisten laitteiden kanssa.

Puolustusvoimat panostaa työhyvinvointiin. Hytönen kokee, että henkilöstöstä ja osaamisesta huolehditaan. Lisäksi vakaa työympäristö ja pitkäaikaiset suunnitelmat saavat yliopettajalta kiitosta.

– Varsinkin perheellinen ihminen pystyy suunnittelemaan perhe-elämää tarkemmin, kun tietää vähän pidemmällä aikavälillä, missä milloinkin on.

Katso avoimet tehtävät täältä.

Palaa alkuun