Avoimet tehtävät

Haluatko työskennellä Puolustusvoimissa? Rekrytoimme vuosittain noin 400 siviiliä, erikoisupseeria ja aliupseeria. Alla näet tällä hetkellä avoimet tehtävämme. Tutustu ja hae!

Miten haen?

Katso avoimet tehtävät ja tee hakemus osoitteessa valtiolle.fi.

Kerro hakemuksessasi, miten osaamisesi ja henkilökohtaiset ominaisuutesi sopivat hakemaasi tehtävään. Käytämme rekrytoinnissa vain ilmoittamiasi tietoja. Jos saat haastattelukutsun, varaa haastattelua varten työ- ja koulutodistukset sekä virallinen henkilötodistus. Haun edetessä sinulle voidaan teettää esimerkiksi soveltuvuusarviointi sekä turvallisuusselvitys.

Sotilastehtävärekrytointiin kuuluu 12 minuutin juoksutesti. Rekrytointiprosessi kestää noin kolme kuukautta. Ilmoitamme valintapäätöksestä kaikille hakijoille.

Jos haku ei tärppää ensimmäisellä kerralla, älä lannistu. Uusia tehtäviä tulee hakuun aika ajoin. Jos sinulla on kysyttävää hakemisesta, ota yhteyttä meihin: rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi tai Facebookissa Puolustusvoimien rekrytointi -sivustolla.

Nyt haemme

Tietoturvapäällikkö (kyber- ja tietoturvapäällikkö)

Haemme tietoturvapäällikköä Karjalan prikaatiin Kouvolaan.

Tietoturvapäällikkönä vastaat tietoturvallisuuden johtamisesta ja koordinoinnista. Tehtäviisi kuuluu monipuolinen tietoturvallisuuden toimintamallien ja prosessien kehittäminen ja toteuttaminen. Lisäät ja ylläpidät henkilöstön tietoturvaosaamista ja kykyä varautua tietoturvallisuutta uhkaaviin poikkeamatilanteisiin. Johdat, kehität, suunnittelet ja koordinoit tietoturvallisuustoimintaa sekä osallistut tietosuojan ja sidosryhmäturvallisuuden toteuttamiseen. Lisäksi osallistut tietohallinto- ja johtamisjärjestelmäsuunnitteluun, tietoturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden laatimiseen sekä lausuntojen antamiseen ja raportointiin. Toimit Karjalan prikaatin edustajana puolustusvoimien eri tietoturvallisuustyöryhmissä. Lisäksi osallistut tarvittaessa kansainvälisiin tietoturvallisuuden kehittämisen yhteistyöryhmiin.

Tehtävä sisältää matkustamista noin 5 vrk/kk kotimaassa ja ulkomailla.

Lue lisää
Tutkija (operatiivinen analyytikko)

Haemme tutkijaa Pääesikunnan tiedusteluosastolle Helsinkiin.

Tehtävässä toimitaan operatiivisissa tehtävissä, joiden päämääränä on havaita, estää ja paljastaa Puolustusvoimiin kohdistuvia uhkia. Tutkit ja analysoit tapahtumien ja ilmiöiden muodostamaa uhkaa sekä osallistut niiden valtakunnalliseen kartoittamiseen, tunnistamiseen, rekisteröintiin, seurantaan ja riskien arviointiin. Osallistut myös päivittäiseen operatiiviseen tiedonhankintaan ja tapahtumaselvittelyyn sekä tilannekuvan ylläpitämiseen.

Lue lisää
ICT-erityisasiantuntija (palvelupäällikkö)

Haemme ICT-erityisasiantuntijaa palvelupäälliköksi Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukseen Tampereelle.

Palvelupäällikkönä vastaat oman tulosvastuualueesi tieto- ja järjestelmäpalveluista, niiden arkkitehtuurista, kehittämisestä, palveluympäristöjen alustateknologioista sekä arkkitehtuurin sovittamisesta tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi tehtävänäsi on varmistaa, että palvelutuotanto ja sen prosessit vastaavat järjestelmien omistajien vaatimuksia. Vastaat osaltasi tietoturvallisuudesta, sisältäen riski- ja uhka-arviot, sekä palveluja tukevien tuotteiden ja järjestelmien elinkaarisuunnittelun ohjaamisesta. Palvelupäällikkönä osallistut Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun.

Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa ja ulkomailla muutamia kertoja kuukaudessa.

Lue lisää
Tiedotussihteeri

Haemme tiedotussihteeriä Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle.

Tiedotussihteerinä toteutat ja suunnittelet joukko-osaston viestinnällisiä tehtäviä saamasi ohjeistuksen mukaisesti. Viestintä tapahtuu pääosin sähköisin menetelmin. Päätehtävänäsi vastaat internet- ja intranet-sivustojen ml. sosiaalinen media päivittämisestä, sisällön tuottamisesta ja kehittämisestä sekä joukko-osaston painotuotteiden (mm. henkilöstölehti) tuottamisesta ja yhteydenpidosta joukko-osaston sidosryhmiin pääpainona paikallismedia. Lisäksi toimit varusmiesgraafikon työnjohdollisena esimiehenä ja vastaat hänen ohjaamisestaan. Osallistut uusien varusmiesgraafikoiden kouluttamiseen sekä ohjeistamiseen eri tilanteissa koko varusmiespalveluksen ajan.

Tehtävä on asiakaspalvelutehtävä, joka käsittää prikaatin henkilöstön, varusmiehet, sidosryhmät ja Puolustusvoimien muut joukko-osastot.

Lisäksi tehtävässä toimitaan (prikaatin komentajan) johdon assistentin sijaisena.

Lue lisää
Opetusaliupseeri

Haemme opetusaliupseeria Uudenmaan prikaatiin Dragsvikiin.

Johdat itsenäisesti Uudenmaan prikaatissa annettavaa ajo- ja erityislupakoulutusta. Osallistut kuljettajaopetukseen ja -koulutukseen pitämällä oppitunteja, harjoituksia sekä antamalla ajokorttiin ja ammattipätevyyteen johtavaa koulutusta. Lisäksi toimit saapumiserän johtajan sijaisena.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (erikoisupseeri)

Tietoliikenneyhteyksien suunnittelun, toteutuksen ja johtamisen tehtävä Puolustusvoimissa.

Haemme järjestelmäinsinööriä erikoisupseeriksi Merivoimien esikunnan tietotekniikkakeskukseen Upinniemeen Kirkkonummelle.

Tehtävänäsi on suunnitella, toteuttaa ja johtaa Merivoimien ja muiden yhteistoimintakumppaneiden tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tarvitsemia tietoliikenneyhteyksiä. Toimit ICT-asiantuntijana ja teet tietoliikennejärjestelmiin, tietoliikenneverkkoihin sekä johtamisjärjestelmän infrastruktuuriin liittyviä suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä. Tähän sisältyy mm. puheverkon virtuaaliset ja fyysiset konfiguraatiot, ohjelmistopäivitykset sekä järjestelmien elinkaarihallinta.

Tehtävään kuuluu tarvittaessa velvollisuus hälytysvarallaoloon.

Lue lisää
Osastosihteeri (koetoiminta)

Haemme osastosihteeriä Räjähdekeskukseen Niinisaloon. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Osastosihteerinä vastaat koetoiminnan asiakirjojen hallinnasta. Valmistelet erilaisia ammuntakokeisiin ja testeihin liittyviä asiakirjoja, ilmoituksia, raportteja ja seurantataulukoita. Tarkistat, että koetoiminnan pöytäkirjat täyttävät niille määrätyt ohjeistukset myös laadullisesti. Lisäksi tehtäviisi kuuluu saapuvan ja lähtevän postin käsittely.

Lue lisää
Erikoissuunnittelija (tiedonhallintapäällikkö)

Haemme erikoissuunnittelijaa (tiedonhallintapäällikkö) Pääesikuntaan Helsinkiin.

Tiedonhallintapäällikkönä (data manager) suunnittelet ja ylläpidät toimialan tiedonhallinnan prosesseja sekä tietovarantojen muodostamiseen liittyviä rakenteita, ohjeistuksia ja toimenpiteitä eri tietojärjestelmissä. Tehtävässä korostuu johtava rooli koko toimialan laajuisissa suunnittelu- ja kehityskokonaisuuksissa. Ohjaat kehittämistä toimien hankkeiden ja projektien ohjausryhmissä sekä osallistut laajojen vaativimpien kokonaisuuksien suunnittelutyöhön projektityöskentelyssä. Lisäksi suunnittelet ja ohjaat tiedonhallinnan käytännön toteutusta sekä siihen liittyvää raportointia. Vastaat myös tiedonhallintaan liittyvästä ohjeiden ylläpitämisestä, perehdyttämisestä ja kouluttamisesta. Tehtävässäsi toimit toimialan dokumentinhallintajärjestelmän sekä tietokantajärjestelmän tuoteomistajana.

Tehtävään liittyy matkustamista 20-30 pv vuodessa.

Lue lisää
Soittaja-aliupseeri (saksofonin soittaja)

Haemme saksofonin soittajaa soittaja-aliupseeriksi Lapin sotilassoittokuntaan. Soittokunta toimii Rovaniemellä Jääkäriprikaatin alaisuudessa.

Vastaat saksofonin soittamisesta soittokunnan eri kokoonpanoissa ja oman instrumenttisi taiteellisen tason ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Soittaja-aliupseerina sinulta odotetaan sotilasmuusikon monipuolisia taitoja niin orkesterisoittajana, kamarimuusikkona kuin kuviomarssiosaajana. Monipuolinen työnkuva sisältää erityylisten konserttien ja muiden vastaavien esiintymisten lisäksi paraati- ja marssisoittoa.

Työkyvyn ylläpitämiseksi tarjoamme sinulle erinomaiset liikuntamahdollisuudet työajan puitteissa. Työ edellyttää matkustamista yhteiskuljetuksin soittokunnan esiintymismatkoihin liittyen 5-10 pv/kuukaudessa.

Lapin sotilassoittokunta on toimialueensa (Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat) maanpuolustustahdon ylläpitäjä ja kehittäjä. Soittokunta konsertoi erilaisille yleisöryhmille ja esiintyy Puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa. Esiintymistilaisuuksia on vuosittain noin 150 kertaa yhteensä noin sadalletuhannelle ihmiselle.

Lue lisää
Varastonhoitaja

Haemme varastonhoitajaa Utin jääkärirykmenttiin Kouvolaan.

Toimit varastokeskuksessa varusvaraston varastonhoitajana. Vastaat mm. materiaalin laskemisesta, varastoimisesta, jaosta ja kunnossapidosta sekä osallistut asiakaspalveluun. Teet varastokirjanpitoa SAP-järjestelmällä. Lisäksi vastaat siviilityöntekijöiden työvaatetuksen vaihtovaatepalvelun toiminnasta sekä toimit varusvaraston varastomestarin sekä kenttämuonitus- ja kenttälääkintävarastonhoitajan sijaisena.

Työ sisältää matkustamista satunnaisesti 2-3 viikkoa vuodessa.

Lue lisää
Hankintasihteeri

Haemme hankintasihteeriä Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle Tikkakoskelle. Tehtävä on määräaikainen 15.9.2025 saakka.

Toteutat hankintoihin liittyvät hintatiedustelut, laadit ostotilaukset SAP-järjestelmässä ja esittelet tai ratkaiset hankintapäätökset. Vastaat sopimusten aikaisesta toiminnasta, laskuista ja mahdollisista reklamaatioista. Toimit tiiviissä yhteistyössä taloushallinnon ja materiaalihallinnon kanssa sekä erityisesti hankintoihin liittyvien teknisten asianhoitajien kanssa. Neuvot henkilökuntaa hankinta-asioissa ja järjestelmien käytössä.

Työ sisältää matkustamista 5-10 pv vuodessa.

Lue lisää
Suunnittelija

Haemme suunnittelijaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2028 asti.

Puolustusvoimat on päivittämässä nykyistä toiminnanohjausjärjestelmäänsä.

Suunnittelijana toimit PVERP2.0 projektissa materiaalihallinnon asiantuntijana. Toimit projektin tuotealueen tuoteomistajan ja materiaalihallinnon prosessivastaavan ohjauksessa sekä yhteistyössä projektiin kuuluvien asiantuntijoiden ja järjestelmätoimittajan kanssa.

Vastaat vastuualueesi mukaisesti Puolustusvoimien materiaalihallinnon toimintojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kehittämisestä PVERP2.0 projektiin liittyen. Osallistut PVERP2.0 osalta neuvotteluihin, kokouksiin, käyttöönottoon ja ohjeiden luomiseen.

Vastaat materiaalihallinnon datamigraatio kokonaisuudesta (suunnittelu, datan laadun valvonta ja arkistointi) ja valmistelusta prosessin osalta sekä toteuttamisesta PVERP2.0 projektin ohjauksessa. Vastaat käyttöönoton jälkeisen datan ja tiedon valvonnasta sekä prosessin toimivuuden varmistamisesta.

Tehtävä sisältää matkustamista satunnaisesti.

Lue lisää
Asentaja

Haemme asentajaa 3. Logistiikkarykmenttiin Jyväskylän Tikkakoskelle.

Työskentelet sekä järjestelmäasiantuntijana että vanhemman asentajan tehtävässä. Toimit kaukokäytettävien mittaus- ja viestitiedustelujärjestelmien sensorijärjestelmien ja -kalustojen tehtävissä. Vastaat sensorijärjestelmien, vaihtolaitteiden ja vaihtoyksiköiden 2-tason kunnossapitotehtävistä. Lisäksi osallistut oman vastuualueesi asiantuntijana järjestelmien ja laitteiden käyttöönottoihin, modifiointeihin ja käytöstä poistoihin. Vastaat itsenäisesti järjestelmien huolloista, säädöistä, korjauksista ja testauksista. Osallistut myös kunnossapitoon liittyvien hankintojen suunnitteluun. Lisäksi koulutat ja opastat tarvittaessa henkilöstöä ja käyttäjiä työmenetelmiin ja sovellusten käyttöön.

Lue lisää
Järjestelmäinsinööri (asejärjestelmät)

Haemme järjestelmäinsinööriä Jääkäriprikaatiin Rovaniemelle.

Toimit CUAS-järjestelmän (Counter Unmanned Aerial System) järjestelmäinsinöörinä ja asiantuntijana CUAS-hankkeessa. Vastaat asejärjestelmän teknisestä ylläpidosta joukko-osastossa sekä CUAS -järjestelmän kunnossapidon tasojen suunnittelusta paikallisesti, mukaan lukien varastointi ja kierrätys.

Tehtävään sisältyy matkustamista noin 5pv/kk kotimaassa.

Lue lisää
Varastopäällikkö (Materiaalikeskuksen päällikkö)

Haemme varastopäällikköä (Materiaalikeskuksen päällikkö) 2.Logistiikkarykmenttiin Hämeenlinnaan.

Toimit Materiaalikeskuksen ja Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon materiaalipäällikkönä kaikissa valmiustiloissa. Johdat ja valvot materiaalikeskuksen toimintaa ja henkilöstöä. Johdat saapuvien materiaalien tarkastamisen-, vastaanoton-, lähettämisen- ja varastoinnin vaatetuksen vuositilausten, maksullisen vaatetuksen, kansainvälisten joukkojen sekä kadettien juhlavaatetuksen tilauksien osalta. Vastaat valtakunnallisesti vuosittain hankittavan vaatetuksen tarvikkeiden merkkijärjestelmän ja kankaiden hankintasuunnittelun perusteiden kokoamisesta sekä hankintamäärien suunnittelusta. Vastuullasi ovat hankintojen suunnittelu sekä seuranta ja investointien laadinta. Lisäksi valvot täydennystilauksia ja käsittelet ja ratkaiset niitä sekä toimit hylkäysmateriaalien vastuullisena varastonhoitajana. Vastaat myös uusien henkilöiden rekrytoinneista. Tehtävässä toimit myös työnjohdollisena esimiehenä.

Tehtävä sisältää matkustamista satunnaisesti.

Lue lisää
ICT-järjestelmäpäällikkö

Haemme ICT-järjestelmäpäällikköä Järjestelmäkeskukseen Riihimäelle.

Johdat Puolustusvoimien yhteisen testaus- ja kehitysympäristön (PVITY) datakeskuspalvelun tuottamista. Vastuullesi kuuluvat datakeskuspalveluiden suunnittelu ja kehittäminen sekä toimintaa tukevien tietojärjestelmien hankinta, käytön suunnittelu ja ohjaaminen.

PVITY-ympäristö toimii osana Puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn rakentamista. Ympäristö mahdollistaa tieto- ja johtamisjärjestelmäprojektien ja harjoitustoiminnan tukemisen sekä uusien teknologioiden ja menetelmien tarkastelun. Tehtävässä toimitaan ja neuvotellaan jatkuvasti eri sidosryhmien kanssa kaupallisissa ja teknisissä asioissa.

Lue lisää
Ict-erityisasiantuntija

Haemme Ict-erityisasiantuntijaa Maasotakouluun Riihimäelle.

Tehtävässä toimitaan oman alan erikoisasiantuntijana Maavoimien kehittämisen valtakunnallisessa toimintakentässä JOPE- (johtamisjärjestelmäperusteet), ISO- (integraatiosovellus) ja MATI- (maavoimien tietojärjestelmä) sovellusten osalta.

Ict-erityisasiantuntijana osallistut valtakunnallisesti käytettävien järjestelmäkokonaisuuksien määrittelyyn sekä vastaat kehittämis- ja testaustoiminnan toimeenpanosta. Vastaat lyhyen aikavälin kehitysaskelien toteutuksesta osana valtakunnallista kehitys- ja kokeilutoimintaa. Ict-erityisasiantuntijana vastaat ohjelmistoversioiden, asennusmedioiden, käyttöjärjestelmien ja konfiguraatioiden ylläpidosta sekä jakelusta käyttöönotto- sekä kehitysprojektien aikana. Suunnittelet ja toteutat kehitysprojektien aikana järjestelmien tai niiden osien teknisen testauksen.

Lue lisää
Suunnittelija (liityntäverkkosuunnittelija)

Haemme suunnittelijaa Järjestelmäkeskukseen Riihimäelle. Tehtävä on määräaikainen 21.12.2028 asti.

Liityntäverkkosuunnittelija työskentelee projektissa, jossa rakennetaan yhteisen johtamisen mahdollistavaa liityntäverkkoa kaikkien puolustushaarojen käyttöön. Tehtävässä suunnitellaan ja valmistellaan arkkitehtuuria, verkon konfiguraatiota, verkkolaitteiden elinkaaren hallintaa, verkkolaitteiden valintaa ja kybersietoisuuden tarkastuksia projektipäällikön johdolla.

Tehtävään kuuluu liityntäverkon kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvien testaustilaisuuksien valmistelu, osallistuminen testien tekemiseen, testitulosten dokumentointi ja testiraporttien laadinta. Testaustoimintaa tehdään niin koti- kuin ulkomailla useiden yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi liityntäverkkosuunnittelijan tehtäviin kuuluu laaja kirjo projektin hallinnollisia tehtäviä projektipäällikön apuna.

Tehtävään sisältyy matkustamista kotimaassa kuukausittain ja ulkomailla satunnaisesti.

Lue lisää
Hankintasihteeri

Haemme hankintasihteeriä Räjähdekeskukseen Ähtäriin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Vastaat Räjähdekeskuksen hankintatoiminnan tehtävistä. Toteutat pienhankintoja sekä isompia hankintoja puitesopimuksiin perustuen. Tehtäviisi kuuluu myös hankintasuunnitelman, ostotilausten ja hankintapäätösten laadintaa. Osallistut hankinta-alan kaupallisen ohjeistuksen soveltamiseen, laadintaan ja kouluttamiseen Räjähdekeskuksessa. Vastaat hankintasuunnitelman syöttämisestä PVSAP-järjestelmään sekä valvot sen etenemistä järjestelmässä. Lisäksi osallistut sisäisen valvonnan toteuttamiseen, tarpeen mukaan ostolaskujen käsittelyyn sekä toimit hankintasihteerin sijaisena.

Lue lisää
Hammashoitaja

Haemme hammashoitajaa Sotilaslääketieteen keskukseen Kajaaniin. Tehtävän virkapaikka tulee muuttumaan myöhemmin Sodankylään.

Hammashoitajan tehtäviin kuuluu hammaslääkärin avustamista eri toimenpiteissä sekä hoitohuoneen, instrumenttien ja laitteiden hygienia- ja huoltotoimia. Lisäksi tehtäviin kuuluu lääkintämiesten perehdyttämistä suun terveydehuollon tehtäviin, hoidon tarpeen arviointia ja suun terveydenhuollon tarveaineiden käsittelyä. Tehtäviä ovat myös tilaustarpeiden määrittäminen, apteekkituotteiden tilaaminen sekä suun terveyden edistämistäminen yksilö- ja ryhmäohjauksella.

Lue lisää
Suunnittelija (kemikaali- ja räjähdeturvallisuus)

Haemme suunnittelijaa (kemikaali- ja räjähdeturvallisuus) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan Tampereelle. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2026 saakka.

Tehtäviisi kuuluu kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten käyttöpäätöshakemus- ja viranomaisvaatimusasiat, kemikaalin poikkeusperusteista käsittelyä koskevat lupahakemusasiat ja räjähteitä valmistavien tuotantolaitosten räjähdetöiden turvallisuusjärjestelyt. Näitä ovat esimerkiksi tuotantolaitosten toimintaa koskevien kemikaali- ja räjähdeturvallisuusvaatimusten ohjeistaminen.

Lisäksi valvot kemikaali- ja räjähdeturvallisuusvaatimusten ja turvallisuustilannekuvan toteutumista tuotantolaitoksissa, koordinoit turvallisuustarkastukset ja -katselmukset sekä koulutat kemikaali- ja räjähdeturvallisuuden vastuuhenkilöitä.

Tehtävä edellyttää matkustamista satunnaisesti.

Lue lisää
Työterveyshoitaja

Haemme työterveyshoitajaa Sotilaslääketieteen keskukseen Parolannummen terveysasemalle Hattulaan.

Toimit työterveyshoitajana Parolannummen varuskunnassa ja vastaat henkilöstön työterveyspalveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä varuskunnan lääkäreiden kanssa. Vastaat henkilöstön terveyden ja työkyvyn seurannasta, suorittaen tarpeelliset terveystarkastukset ja potilastutkimukset vastaanotollasi itsenäisesti. Lisäksi toimit osana työterveystiimiä koordinoiden työpaikkakäynteja sekä yhteydenpitoa asiakasorganisaatioiden kanssa. Tehtävä voi sisältää myös asevelvollisten vastaanottotyötä.

Parolannummen terveysasema vastaa varuskunnan varusmiesten, henkilökunnan ja reserviläisten terveydenhuollosta, kenttälääkinnästä ja sen koulutuksesta sekä ensiapukoulutuksesta varusmiehille ja henkilökunnalle.

Lue lisää
Palaa alkuun