HAE ALIUPSEERIKSI

Puolustusvoimissa työskentelee noin 2 500 aliupseeria, jotka toimivat ammatti-, koulutus-, työnjohto-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä maalla, merellä ja ilmassa.

Vakaata, nousujohteista ja palkitsevaa työtä

Kun työskentelet aliupseerina, tehtäväsi on pitkäaikaista ja vakaata. Aliupseeriura alkaa enintään viiden vuoden määräaikaisella viralla, johon kuuluu perustason opintoja. Niiden jälkeen saat siirron vakituiseen aliupseerin virkaan. Aliupseeritehtävässä saat jatkuvaa koulutusta. Opinnot koostuvat perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisestä täydennyskoulutuksesta.

Millaista palkkaa?

Aliupseerin palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan. Palkkataulukot löytyvät tästä. Tietyissä tehtävissä peruspalkan ohella maksetaan palvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia, jotka nostavat ansiotasoa merkittävästi.

Miten pääsen aliupseeriksi?

Voit hakeutua aliupseeriksi, jos olet suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, työskentelet sopimussotilaana tai olet suorittanut toisen asteen tutkinnon. Voit hakea aliupseeritehtäviin sopimussotilaana sisäisesti tai julkisen rekrytoinnin kautta valtiolle.fi-palvelussa. Kelpoisuusvaatimukset ja tehtäväkohtaiset odotukset esimerkiksi fyysisestä toimintakyvystä ilmoitetaan aina hakuilmoituksessa.

Puolustusvoimat järjestää reservin täydennyskursseja, joilla koulutetaan motivoituneita reserviläisiä miehistöstä aliupseeriksi. Lisätietoja koulutuksesta saa osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot.

Valitse kiinnostava ja monimuotoinen sotilasammattiura, hae aliupseeriksi!


Avoinna juuri nyt:

Konealiupseeri (aluksen konepäällikkö)

Haemme konealiupseeria aluksen konepäälliköksi Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan Turkuun.

Tehtävänhoitaja toimii konepäällikkönä Kiiski- ja Syöksy-luokan aluksilla. Konepäällikkö johtaa aluksen konepalvelusta ja vastaa aluksen teknisen valmiuden ylläpidosta. Hän toimii päällikön apuna kone-, suojapalvelu- ja alushuoltoaloja koskevissa asioissa ja on suoraan vastuussa aluksen päällikölle oman palvelusalansa tehtävien hoidosta. Lisäksi tehtävänhoitaja johtaa konealan koulutusta aluksella ja toimii konealan sijaisena muilla Merivoimien aluksilla tarpeen mukaan.

Kyseessä on alusympäristössä tapahtuva tehtävä, joka sisältää arviolta noin 50-100 meripalveluvuorokautta vuositasolla. Työ alusympäristössä on fyysisesti vaativaa.

Lue lisää
Pelastusaliupseeri

Haemme pelastusaliupseeria Satakunnan lennostoon Pirkkalaan.

Toimit pelastusaliupseerina suojausyksikön pelastusjoukkueessa. Pelastusjoukkue on osa Suojausyksikköä, joka vastaa tukikohtien suojaamisesta ja operoinnin turvallisuuden varmistamisesta. Tehtäviisi kuuluu pelastusryhmän johtaminen lento-onnettomuus- ja vaaratilanteissa, pelastusalan materiaalin kunnon valvominen ja määräaikaistarkastukset sekä savusukelluskelpoisuuksien ylläpitäminen. Vastaat pysäytysjärjestelmien tarkastuksista ja käyttötoimenpiteistä, tukikohdan seisontapaikkojen ja rullausteiden puhtaanapidosta sekä lentopolttoaineen jakelusta ja laadunvarmistuksesta. Lisäksi toimit pelastusalan kouluttajatehtävissä, normaali- ja poikkeusolojen valmiudellisissa tehtävissä sekä ylläpidät ja kehität henkilökohtaisia sotilaallisia taitojasi. Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen. Matkustaminen koostuu valmiudellisista tehtävistä, harjoituksista ja täydennyskoulutuksesta kotimaassa sekä ulkomailla, yleensä noin 1-14 vrk kerrallaan muutamia kertoja vuodessa.

Lue lisää
Sotilaspoliisialiupseeri

Haemme sotilaspoliisialiupseeria Satakunnan lennostoon Pirkkalaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 saakka.

Toimit viransijaisena sotilaspoliisialiupseerina suojausyksikön vartiostossa. Varasto on osa Suojausyksikköä, joka vastaa tukikohtien suojaamisesta ja operoinnin turvallisuuden varmistamisesta. Tehtäviisi kuuluu tukikohdan ja etäkohteiden vartiointi ja valvonta sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen Tampereen varuskunnan alueella. Toimit sotilaspoliisipartion johtajana sekä operatiivisen vartioinnin tuottajana kansallisissa ja kansainvälisissä harjoituksissa. Lisäksi tehtäviisi kuuluu varuskunnan erilaisten tilaisuuksien turvallisuus- ja suojaustoiminnan suunnittelu ja toimeenpanon johtaminen.

Lisäksi pääset ylläpitämään ja kehittämään henkilökohtaisia sotilaallisiataitoja, toimimaan kouluttajana jalkaväkiaselajin tehtävissä (henkilökunta, varusmiehet, reserviläiset) sekä toimimaan normaali- ja poikkeusolojen mukaisissa valmiudellisissa tehtävissä.

Tehtävä edellyttää valmiutta matkustamiseen vartiotehtävissä, sotaharjoituksissa ja täydennyskoulutuksessa kotimaassa sekä ulkomailla, tavallisesti noin 1-14 vrk kerrallaan muutamia kertoja vuodessa.

Lue lisää
Ohjusaliupseeri (viestialiupseeri)

Haemme ohjusaliupseeria (viestialiupseeri) Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle.

Viestialiupseerina vastaat osaltasi pintatorjuntaohjuspatterin operatiivisten viestijärjestelmien käytettävyydestä. Toimit vastuullisena varastonhoitajana yksikön viestivarastosta vastaten viestiperusteista ja kenttäsähköverkon laitteiden sekä viestijärjestelmien toimintakunnosta. Osallistut koulutustapahtumiin ja koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen. Lisäksi hoidat vaativia maantiekuljetuksia ja nostotöitä. Osallistut myös ajoneuvojen kunnossapitoon, tarkastuksiin ja katsastuksiin kuljetusaliupseerin ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää
Ohjusaliupseeri (järjestelmäaliupseeri)

Haemme ohjausaliupseeria (järjestelmäaliupseeri) Rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle.

Järjestelmäaliupseerina toimit pintatorjuntaohjuspatterin tietoliikennejärjestelmäalan asiantuntijana, joka edellyttää syvällistä ja laaja-alaista toimialatuntemusta. Osallistut tietoliikennejärjestelmäalan suunnitteluun ja ohjaukseen sekä tietoliikennejärjestelmien kehittämiseen. Koordinoit tietoliikennejärjestelmäalan kunnossapitotöiden toteutuksen yksikössä. Lisäksi osallistut henkilöstön koulutuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

Lue lisää

Aliupseerit kertovat:

Markus Viljamaa, opetusaliupseeri, Karjalan prikaati, Vekaranjärvi

Pidän työssäni erityisesti mahdollisuudesta oman ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, niin ammuntojen kuin kunnon kohottamisen myötä. Puolustusvoimat antaa tähän todella hyvät mahdollisuudet, kun vain on itse valmis näkemään vaivaa sen toteuttamiseen.

Lue koko uratarina
Vilma Niiranen, ylikersantti, kunnossapitoaliupseeri, Karjalan lennosto

Normaaliin työviikkooni kuuluu raskaankaluston (polttoainekaluston) ja työkoneiden parissa toimiminen erilaisissa huolto- ja työtehtävissä sekä lentopolttoainehuollon valvominen ja kouluttaminen varusmiehille. Kansainväliset harjoitukset poikkeavat normaalista arjesta ja antavat uutta näkökulmaa työhön.

Lue koko uratarina
Riku Penttilä, soittaja-aliupseeri, Rakuunasoittokunta, Lappeenranta

Uuden ohjelmiston harjoittelu ja esittäminen on soittajalle aina mielenkiintoinen ja välillä haasteellinen tehtävä. Sotilassoittajan on osattava esittää musiikkia laidasta laitaan. Seremoniamusiikki, marssit, klassinen musiikki ja kevyt musiikki jazzista rock´n rolliin on pystyttävä hallitsemaan tyylinmukaisesti.

Lue koko uratarina
Arto Kauppinen, koulutusaliupseeri, vääpeli, Porin prikaati, 1. Jääkärikomppania

Suora, rehellinen ja jämäkkä ovat hyvän sotilaan perusominaisuuksia. Työaika on jääkärikomppaniassa kahdeksan tuntia päivässä ja useimmiten työpäivä tehdään tavallisen toimistoajan puitteissa. Leiripäiviä kertyy noin 60–90 vuodessa, ja ne näkyvät mukavasti palkkapussissa: sotaharjoituksista saadut korvaukset nostavat nimittäin selvästi ansiotasoa.

Lue koko uratarina
Palaa alkuun